Riksdagsvalet : Att satsa på välfärden är att spara 

Att satsa på välfärden är att spara

Varför är det viktigt att fortsätta utveckla välfärden? Det kostar ju så mycket. Hur ska det finansieras?

Den reaktionen får man ofta när man som socialdemokrat kommer med förslag kring förbättringar av barnomsorg, tandvård, hälso- och sjukvård eller utvidgad läroplikt.

Vårt svar är enkelt. Samhället är inte ett företag. Det offentliga åtagandet är att se till att grunden fungerar så att människor mår bra, att det finns en tydlig och förutsägbar struktur för företag att verka i och ett skydd för klimat och miljö, mot utnyttjande och exploatering.

Det handlar, enkelt och simpelt, om att sätta människorna först, om sparsamhet och långsiktighet som måste spänna över tid, och inte om sista raden i ett årligt bokslut.

Ett exempel: Psykisk ohälsa kostar samhället stora pengar. Av de sjukdagar Folkpensionsanstalten ersätter är en tredjedel relaterade till psykisk ohälsa. Mer än hälften av beviljade invalidpensioner har samma bakgrund.

Det är alltså en jättestor kostnad vi borde få ner. Hur gör man det? Inte genom att skära ner, utan genom att investera i befolkningens hälsa.

Ett svar är ett se till att alla ungdomar får den hjälp de behöver att ta sig igenom skolan och in i yrkeslivet. Ett annat att se till att den viktiga småbarnspedagogiken har tillräckliga resurser att fånga upp behov när de är små och sätta in stöd där det behövs. Ett tredje att prioritera ett arbetsliv som är schysst, där mobbning och utnyttjande inte förekommer och där arbetet är sådant att människor orkar leva också.

Hälso- och sjukvården ska fungera, och pensionssystemet finnas på plats när man inte orkar, men vill på riktigt spara på samhällsmedel så ska man se till att så få som möjligt behöver hjälpen i slutändan.

Skulle vi därtill se till att alla som skatteplanerar och skattesmiter sig undan det åtagande som vi alla har för det gemensamma så skulle vi vara en bra bit på väg mot en mer balanserad ekonomi.

Nina Fellman (S)

riksdagskandidat