Därför är jag socialdemokrat

Varför socialdemokrat?
En stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer. Fattigdom är en styggelse som måste utrotas. Jordens resurser, någorlunda jämnt fördelade, kan ge alla människor ett drägligt liv.
På hemmaplan har vi inte lika allvarliga problem. Ändå har vi stora klyftor i samhället. Vid senaste mätningen levde över 13 % av ålänningarna under den s.k. relativa fattigdomsgränsen (dvs. förtjänade mindre än 60 % av medianlönen). Knapert är det också om man ligger litet över gränsen.
Jag röstar på socialdemokraterna därför att det är det enda parti som bryr sig på riktigt och i handling strävar att förbättra levnadsvillkoren för alla människor. De med pengar klarar sig alltid. Det är låginkomsttagarna som samhället ska stödja. Välfärden ska finansieras med skattemedel. Inte genom höga avgifter som de med pengar anser.
En röst på socialdemokraterna är en röst för rättvisa och välfärd för alla.

Karl-Johan Fogelström (S)