Vi bygger på vänskap

”Vi har stora förhoppningar på att ert besök ska stärka våra band. I diskussioner mellan kamrater kan vi finna nya sätt att jobba vidare med nya gemensamma och konkreta mål. Tillsammans når vi framgång.” Antti Lindtman, ordförande för SDPd riksdagsgrupp i sin hälsning till den åländska lagtingsgruppen.

Ålands socialdemokraters lagstingsgrupp, bestående av Jessy Eckerman, Nina Fellman och Camilla Gunell har under två dagar i Helsingfors träffat och fört diskussioner med en rad socialdemokratiska politiker och politiska tjänstemän på olika nivåer. Vårt mål var att stärka och återupprätta kontakter som pandemitiden försvårat, samt att ta upp några av de aktuella åländska frågor vi menar att våra kamrater i Finland behöver känna till.

I samtal med familje- och omsorgsminister Krista Kiuru kunde vi konstatera att hon var väl insatt i den åländska problematiken, och angelägen att hitta lösningar som håller både juridiskt och tar hänsyn till smittskyddslagstiftningen. Hon berömde det åländska smittskyddsarbetet och hoppades att den efterfrågade utredningen om gränsrestriktionerna mellan Åland och Sverige snart skall vara klar och ge klarhet i vad som är juridiskt möjligt för att underlätta situationen.

Vi förde diskussioner med SDPs riksdagsgrupp om självstyrelselagen och de problem som återstår med den, om relationerna mellan Åland och Finland, skattegränsproblematiken samt gränsrestriktionerna. Vi hade också möten med statssekreterare vid statsministerns och kommunikationsminister Harakkas kansli och förde fördjupade diskussioner kring en rad olika sakfrågor. Överst på agendan i riksdagsgruppens arbete stod krisen på gränsen mellan Vitryssland och Polen och hur den ska hanteras. Både riksdagsgruppen och statsministern uttryckte sin önskan att kunna besöka Åland under jubileumsåret, och vi hoppas på att få möjlighet att sammanföra svenska och finländska socialdemokrater i ett riktigt kalas kring den 9 juni.

– Jag har sällan mött en sådan värme och glädje från våra kollegor i Helsingfors som nu, vi har verkligen längtat efter att mötas. Många är de missförstånd som uppstått mellan Åland och riket under corona-tiden, men vi är förvissade om att de inte skett i vilja om att på något sätt skada eller särbehandla Åland. Tvärtom ser de alla fram emot att få besöka landskapet under 2022 och delta i vårt firande av Åland 100 år, säger partiordförande Camilla Gunell.

– Jag tyckte det var särskilt intressant att vara med på riksdagsgruppens möte och få lyssna på den information statsministern gav till gruppen om läget i Vitryssland, säger Jessy Eckerman.

– Det som står helt klart är att vi måste jobba hårdare och mer konstruktivt och öppet med våra kontakter till riket. Det finns en lång rad specialmedarbetare och höga tjänstemän att hålla väl informerade om våra tankar, och en stor grupp politiker som gärna lyssnar, säger Nina Fellman.