Vårmöte 13 april

Onsdagen 13 april håller partiet sitt vårmöte i lagtinget konferensrum Rödhamn. Stadgeenliga ärenden behandlas. Camilla Gunell är på plats och ger en uppdatering om regeringens arbete.

Om du har frågor – passa på att ställa dem.

Välkommen  på vårmöte 13 april kl. 19.00!

Partiet bjuder på kaffe med bulle.