Sara och Göte på Folktingets vårsession

I helgen deltog Sara Kemetter (S) och Göte Winé (S) i Svenska Finlands Folktings session i Helsingfors.

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade sessionen och lyfte bl.a. fram vård- och regionförvaltningsreformen och möjligheterna att tillgodose tillgången till svenskspråkig service. Blomqvist lyfte också upp tingsrätternas framtida domkretsar. I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27.

– Jag är mycket oroad över hur den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd ska garanteras i de framtida domkretsarna. Domstolarnas faktiska förmåga att säkerställa de språkliga rättigheterna är en del av individens rättsskydd och utgör en central förutsättning för en rättvis rättegång, sade ordförande Blomqvist

Ålandsminister Anne Berner inledde den allmänpolitiska debatten och lyfte fram den nordiska värdegemenskapen och sade att det är nödvändigt att vi även i fortsättningen kommunicerar på svenska i Norden. Därför är det viktigt att det svenska språket är närvarande i vår skola och kultur i Finland.

 – Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin och vi får inte glömma bort att det är tack vare Finlands tvåspråkighet som vi för 60 år sedan fann vår plats i Norden och kunde vända oss västerut, påpekade minister Berner.

Sara Kemetter (S) höll Ålands gruppanförande där hon lyfte fram tre centrala allmänpolitiska frågor. Förverkligande av ett bärkraftigt och hållbart Åland, reformering av självstyrelsesystemet samt de ekonomiska konsekvenserna för Åland av SOTE-reformen.

 – Vi är oroliga över hur reformen kommer att påverka Åland finansiellt och behörighetsmässigt. Ett ekonomiskt neutralt alternativ för Åland bör tas fram.

Kemetter lyfte även fram vikten att fortbildning och specialiseringsutbildningar ordnas på svenska för polisen.

Göte Winé (S) lyfte upp vikten av att ha kvar svenska som ett ämne i grundskolan i Finland. Winé är likt sessionen orolig över att regeringen föreslår att ersätta den obligatoriska skolsvenskan med ett annat språk i en del finskspråkiga skolor.

Sessionen beslöt enhälligt att utöka ålänningarnas mandat från fem till sju mandat. Antalet mandat baseras sig på den proportionella tyngden. Ålänningarna representerar idag 6,6% av finlandssvenskarna.