Kontaktskapande dagar i Bryssel

Under måndagen och tisdagen besökte Sara Kemetter, Carina Aaltonen, Göte Winé och Tony Wikström från den socialdemokratiska lagtingsgruppen Finlands ständiga representation i EU och EU-parlamentet i Bryssel där bland annat självstyrda områden i EU diskuterades.

Specialrådgivare Julia Lindholm informerade om arbetet vid representationen. Ålandsbekante MEP Christofer Fjellner (EPP) lyfte flera aktuella frågor och hur det berör Åland. Under besöket till det flamländska parlamentet i Bryssel informerades om den belgiska konstitutionen.

Marika Paavilainen som är specialrådgivare inom miljöfrågor berättade hur EU kan bli en cirkulär ekonomi. Åtgärderna handlar bland annat om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser, använda bättre råvaror och halvera livsmedelsavfallet till 2030. Carina Aaltonen informerade Paavilainen om att lagtingets social- och miljöutskott får information om landskapsregeringens ståndpunkter beträffande avfallspaketet nu på torsdag. Paavilainen var mycket intresserad av att få mer information kring hur Åland löser avfallshanteringen. Även MEP Nils Thorvalds kommer arbeta aktivt med dessa frågor som skuggrapportör.

MEP Jaroslaw Walesa (EPP) diskuterade Östersjön och fiskeripolitik och det politiska läget i hemlandet Polen. MEP Joseph-Maria Terricabras (Greens/EFA) förde en diskussion om självstyrda områden i EU, med ett särskilt fokus på Katalonien. MEP Nils Torvalds (ALDE) höll ett brandtal om flyktingfrågan och hans oro kring den ökande främlingsfientligheten.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen fick också träffa MEP Miapetra Kumpula-Natri (S&D). Kumpula-Natri sitter i ITRE-gruppen (Industri Research and Energy) och arbetar med frågor kring energi och bioekonomi, men även med upphovsrättsliga frågor. I samband med mötet bjöd Kumpula-Natri in åländska socialdemokrater till Bryssel för en flera dagars vistelse i sommar för att fördjupa samarbetet och öka kunskapen om EU.

–   Det är oerhört viktigt att vi har kontakter som är intresserade och kan åländska frågor. Det har varit intensiva och kontaktskapande dagar som ger goda möjligheter för lagtinget att fortsätta ett konstruktivt politiskt arbete. Sammanfattar Sara Kemetter lagtingsgruppens dagar i Bryssel.