Ett vägval och ett värderingsval 

Vi fyra socialdemokrater som ställt upp på listan för Välfärd och jämlikhet vill se en regering ledd av Sanna Marin, med ett fortsatt fokus på att utveckla och förbättra utbildning och barnomsorg, goda arbetsvillkor och framför allt jämlikhet. Vi vill att Ålands riksdagsledamot ska sitta i s-gruppen och stöda en sådan regering. 

Ett samhälle där klyftorna ökar, som de nu gör både i Finland och i övriga Norden, är ett samhälle som backar, där inte allas resurser tas tillvara och där risken för en livslång utslagning ökar. 

Därför vill inte vi bara prata om pengar och statsskulder och räntor som om det vore det enda som räknas. Finlands ekonomi är inte under isen, vi står inte på bar backe. Det är ideologisk skrämselpropaganda. 

Vi vill prata om en skola som ger alla barn en god start, inte bara valfria möjligheter som gynnar de redan resursstarka. Vi vill prata om en kostnadsfri småbarnspedagogik, om möjlighet till vuxenstudier, om yrkes- och universitetsutbildning för alla. Vi vill prata om kulturens kraft och möjligheter för att vi vet att varje satsad euro på kultur ger mångfalt tillbaka. Vi vill prata om jämställdhet som en förändrande kraft som gör att allas potential tas tillvara. 

Vi vill också prata om en rättvis grön omställning, med en hållbar tillväxt på planetens villkor, en tillväxt som ger jobb till alla så att skatter kommer in och kan finansiera det starka samhället. 

Vi vill ge företagen det de efterfrågar – en väl fungerande samhällsstruktur, arbetstagare med god utbildning och lagstiftning och regelverk som är förutsägbara och håller för långsiktiga investeringar. 

Vi vill se ett Finland och ett Åland som är en aktiv och konstruktiv del av Europa och världen, inte ett land som vänder ryggen till omvärlden. 

Vi vill att Finland fortsätter vara ett tvåspråkigt land, en stolt rättsstat där rättigheter gäller alla. 

Under en mandatperiod händer många saker som man inte kan förutse. Det kan komma krig och pandemier likväl som goda tider. Vår ideologiska kompass och våra grundvärderingar står fast, med dem navigerar vi framtiden. 

Under valkampanjen har vi uppnått precis det vi ville – vi blev ett sammansvetsat lag som vinner tillsammans, ett tydligt vänsteralternativ till alla borgerliga listor. Vi har lyft våra frågor och gett våra svar. 

Inför demokratins festdag är vi hoppfulla för landet och för Åland.

Nina Fellman (S) nr 14

Arsim Zekaj(S) nr 16

Kristine Dzene (S) nr 13

Henrik Löthman (S) nr 15