Danielle Lindholm

Bästa väljare och kamrater!

Det är fint att samlas här idag på arbetarnas dag.

 

Jag heter Danielle Lindholm och jag har arbetat hela mitt yrkesliv för barns hälsa, utveckling och rättigheter. Jag och mina kollegor har jobbat i motvind och medvind, genom sparkrav, socialvårdsreform och pandemi.

 

Jag vet hur viktigt det är med tillräckliga personalresurser i skola, vård och omsorg, både för brukarnas skull och för de anställdas.

 

Vi ska ha hållbara arbetsförhållanden; vi ska ha attraktiva löner; vi ska ha de resurser som krävs.

 

Idag finns det många barn på Åland som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Barn och deras familjer bollas mellan barndagvård, skola, socialvård och ÅHS när samarbetet mellan institutionerna brister. När samhället misslyckas faller ansvaret tillbaka på familjer som ofta redan är hårt pressade. Priset för detta är högt, både för den som drabbas och för samhället.

 

Vi som samhälle ska kunna leverera där behovet är som störst. Barn ska kunna lita på att vi vuxna tar ansvar för deras trygghet. 

 

Alla barn ska kunna ta sig igenom grundskolan; inget barn ska falla mellan stolarna eller fångas upp för sent. 

 

Jag vill att alla på Åland ska kunna lita på att hjälpen finns när den behövs. Jag vill att alla ska kunna känna sig trygga när de söker vård eller stöd. Vi har inte råd att lämna någon i sticket.

 

Mitt namn är Danielle Lindholm och jag vill vara med och utveckla Åland till en plats för alla.

Bild. Jeremicphotograpy.com