Små kommuner begränsar

I några kommuner är det rådgivande folkomröstning på söndag. Denna gång gäller frågan ifall kommunen du bor i skall fortsätta ”vara självständig” eller gå ihop med någon/några andra kommuner.

Idag har vi 16 kommuner – våra kommuners ekonomi gör att servicen som vi idag erbjuder våra invånare är olika. Vissa som är emot kommunreformen säger ”Det är bra att servicen är olika, det visar vår tjusning med litenheten”.

Vi i norra Ålands socialdemokrater (NÅS) håller inte med. Vi ser människorna som blir drabbade av kommunens ekonomi och får nej till den service de har rätt till. För dem är litenheten inte en tjusning utan en begränsning. Med större kommuner och gemensam kompetens skapas möjligheten att få en mer rättssäker behandling av sitt ärende – och det är viktigt för invånarna!

Större och mer ekonomiskt stabila kommuner, låt oss säga mer ekonomiskt självständiga kommuner, är en viktig grund för att gemensamt kunna utveckla välfärden på Åland och låta hela Åland leva.

Små kommuner är sårbara och mer beroende av landskapsandelar. För oss är det viktigt att kommunerna fortsättningsvis kan erbjuda en bra omsorg efter behov, även om vi redan nu vet att vi i framtiden blir flera äldre än i dag. För att ta sig an det som krävs inom bland annat barnomsorg, funktionsfrågor, missbruk, sysselsättning och äldreomsorg behöver kommunen ha goda fortsättningar. Flera kommuner är idag inte rustade för snabba förändringar, vilket också ger glapp i lagstadgad service. Med större och mer ekonomiskt stabila kommuner ökar möjligheten till god service för alla.

Tillsammans är vi starkare. En stor norråländsk kommun skulle jobba gemensamt för att få service och byggnadsprojekt till norra Åland istället för att konkurrera mellan de kommuner som finns i norr idag. Framför allt skulle det bli en mer hållbar och bättre helhetsplanering.

Röstar vi för en kommunreform så kan vi tillsammans trygga omsorgen och servicen för de invånare som idag bor i de mindre och ekonomiskt svagare kommunerna. Kommunutredningen visade att om Finström – Geta – Sund går ihop så är det fullt möjligt att bibehålla den värdefulla närservicen för alla i den nya kommunen med en skatteprocent på 18 % (tyvärr deltog inte alla norråländska kommuner i utredningen).

Röstar vi för att slå samman små kommuner så röstar vi för att bygga bort en del av sårbarheten. Om kommuner på norra Åland går ihop så får vi på sikt en mer jämlik och rättssäker service. Den nya kommunen kommer också få en förbättrad ekonomisk stabilitet och blir dessutom mer ekonomiskt självständig och mindre beroende av Landskapet. En ringeffekt av detta blir att Landskapet istället kan satsa mer på bl.a. sjukvård och utbildning.

Att rösta för en större och starkare kommun är att ta ansvar för våra framtida generationer och skapa förutsättningar så att hela Norra Åland stärks så att vi, även i framtiden, har värdiga förutsättningar för alla åldersgrupper och samhällsklasser i vårt samhälle.

Kom ihåg att rösta på söndag. Invånarna och servicen är viktigare än kommungränserna.

 

Norra Ålands socialdemokrater