Ålands socialdemokrater på SAMAK

Ålands socialdemokrater deltog under måndag och tisdag den 5-6.2. i SAMAKs 25:e arbetarkongress. Med på kongressen, som i år hölls på Arlanda, var minister Camilla Gunell, lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Göte Winé samt den nya partisekreteraren Kristin Mattsson. SAMAK är nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté och består av de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Norden.

I år diskuterades särskilt den s.k. nordiska modellen, hur den kan stärkas och vidareutvecklas. Den nordiska modellen är unik för Norden och innebär i korthet att samhället organiseras så att människor kan leva i ett stabilt land med hög levnadsstandard, utjämning, jämställdhet och hållbar utveckling. Åtgärder och projekt om hur detta kan göras diskuterades på kongressen. I kongressen deltog ca 150 representanter för socialdemokrater och fackföreningarna i de nordiska länderna.

Statsminister Stefan Löfven var på plats och likaså partiledarna Antti Rinne från Finland, Jonas Gahr Störe Norge och Mette Fredriksen från Danmark. Mötet antog den så kallade Arlanda-förklaringen om hur det nordiska arbetslivet bör utformas, bl.a. genom ökad kompetens och större organisering i arbetslivet.

Strejkerna i Finland var ett tema för diskussioner och reaktionerna mot den finska regeringens aktiveringsmodell för arbetslösa, en modell som kritiserats p.g.a den straffar särskilt människor som bor på landsbygden, har långa avstånd till arbetsmarknaden och människor som av andra skäl som ex sjukdom kan aktivera sig. I Finland har 140.000 människor skrivit på ett medborgarinitiativ för en förändring i lagstiftningen. Partiordförande Camilla Gunell anser att lagen är problematisk för Åland:
-På Ålands lilla arbetsmarknad blir det svårt att leva upp till lagen och man kommer att ekonomiskt bestraffa personer som av olika skäl inte uppfyller aktiveringskraven. Det betyder att människor med små inkomster får ännu en sänkning, inte alls vettigt eftersom om inkomsterna minskar kan det bli en ökning av utkomststöden. Vi får hoppas att regeringen skriver om lagen, annars får vi se om vi kanske kan lagstifta annorlunda på Åland säger Gunell.

Camilla Gunell ledde också ett miniseminarium om Mediarevolutionen – vad betyder den för väljare och medlemmar?
På kongressen valdes Antti Rinne till SAMAKS nya ordförande och kongressen hålls nästa år i Helsingfors.