Igge på konferens om arbetsliv, ungdomsarbetslöshet och validering

Den socialdemokratiske lagtingsledamoten Igge Holmberg spenderade lördagen (04.06.2016) i Berlin på konferens. I fokus var Nordiskt arbetsliv, ungdomsarbetslösheten i regionen runt Östersjön, och vikten av valideringsarbete för yrkesutbildningar.

Konferensen, som var helt socialdemokratisk, anordnades av Friedrich Ebert stiftelsen.* På plats fanns inbjudna parlamentariker och experter i frågorna från alla regioner runt Östersjön. Under dagen lyftes det upp hur värdefullt det är med samarbeten, och hur viktigt det är att de flyktingar som kommer till Östersjöregionerna lyckas integreras snabbt i samhället. Deltagarna diskuterade vad man kan göra för att lyckas med detta.

Det var en mycket lyckad konferens där de socialdemokratiska delegaterna kom överens om att lägga fram förslag på åtgärder under BSPC-konferensen senare i år.

Ålands socialdemokrater

Foto: Per-Rune Henriksen (Stortinget i Norge), Igge Holmberg (lagtingsledamot från Åland) och Franz Thönnes (Bundestag i Tyskland).

—————————————————–

*Friedrich Ebert stiftelsen har anor från 1925 och sitt huvudsäte i Berlin. Stiftelsen står nära den tyska socialdemokratin och kan beskrivas som en tankesmedja som är en blandning av ett bildningsförbund, en internationell biståndsinstitution och ett samhällsvetenskapligt forskningsinstitut. Stiftelsen har fått sitt namn efter Weimarrepublikens förste president Friedrich Ebert.