Ge en hjälpande hand

Bästa självstyrelsedagsfirare, vi har samlats här idag för att fira Ålands självstyrelsedag.

Vi bor på ett välmående Åland som mår bra även när vi jämför oss med andra områden. Vår samhällsservice är stabilt uppbyggd av en stark välfärd.

Ålands befolkning blir allt större och det är mycket tack vare en stark inflyttning. En inflyttning som till stor del beror på att vi har arbetsplatser – jobb som skapar en ljus framtid.

Kommer hoten utifrån om att minska arbetsplatser så visar Åland sin styrka och visar vad vi kan. ”Aldrig ha åländska kvinnor och män svikit sin stam och dess ära” sjunger vi i ålänningens sång. I generationer har vi stått upp för varandra och hjälpt varandra.

De senaste åren har vi sett inflyttning av personer som flyr från sin osäkra miljö och letar efter en ny plats att bo. De vill hitta en trygghet, just den trygghet vi har här. Många av oss känner en oro som beror på en rädsla för det okända. Trots allt så är Åland i förändringens skeende.

Landskapsregeringen ser idag på förändringar som skall möjliggöra att bibehålla servicen i vår glesbygd. Vi skall inte vara oroliga att förändringar försämrar, utan istället se det som en utveckling av hur vi kan samarbeta mer.

Ser vi oss omkring i Europa så har det blivit en mer fientlig politik som utestänger andra för att skydda sitt och behålla det som sitt.

En stor del av världen lever i flykt bort från krig och oro. Det är människor som flyr för att leta efter en tryggare värld. Där de kan få uppleva den trygghet vi har här idag.

Att ge andra kärlek och omsorg stärker mer än bryter ner.

Så låt oss hjälpa varandra, ge tid att hjälpa din granne, släkting, men också en okänd person som behöver en hjälpande hand.

Att hjälpa andra skadar inte,  det kan ge en vinst tillbaks.

Allas insats för att hjälpa, vare sig man är enskild person eller kommun, är viktig. Vi behöver alla se vad vi kan göra för att bidra. Kanske vi en dag står där själva och behöver hjälp.

Så bästa självstyrelsedagsfirare: vi lever nu i ett gott samhälle som vi utvecklar för att kunna bibehålla vår trygghet.

Vi får inte glömma: att ge en hjälpande hand idag – kan vara att en hjälpande hand i framtiden.

Låt oss ge en hjälpande hand så att alla får en trygg uppväxt.
Låt oss ge en hjälpande hand till våra medmänniskor.
Låt oss ge en hjälpande hand till människor som vill komma till oss och vara med och utveckla vårt samhälle.

Mitt i svårigheterna finns möjligheter, låt oss vara del av möjligheterna för de som behöver det.

Tack!

 

Göte Winé (S)

Tal vid självstyrelsedagsfirande 09.06.2016

Jan Karlsgården, Sund