Hjälp via nätet för unga som inte mår bra

Den självupplevda psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i Norden.

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att omkring 8 procent av de unga upplevde oro, ångest eller sömnsvårigheter i Sverige på 80-talet. Sedan dess har de psykosomatiska besvären i ungdomsgruppen ökat, för att under 90-talet ha stigit till över 20 procent. Utvecklingen är likartad i hela Norden, enligt en ny rapport från Nordens Välfärdscentrum.

Här på Åland visar siffror från undersökningen Hälsa i skolan (2015) att vid yrkesläroanstalterna lider var tredje tjej av måttlig eller svår ångest och för båda könen är frekvensen nästan dubbelt högre än i övriga landet. Vi har genom ÅHS en barn-och ungdomspsykiatri av hög klass i nya, ändamålsenliga lokaler. Men det är ingen hemlighet att Ålands många kommuner gör att mycket tid, energi och pengar behöver läggas på byråkrati.

Dessutom är trycket hårt så resurserna är ansträngd och väntetiderna ganska långa trots goda intentioner. Jag tror att vi behöver jobba på olika nivåer i framtiden. Förstås med hjälp av kuratorer, skolpsykologer och skolhälsan. Men även från tredje sektorn, inte minst Folkhälsan som spelar en nyckelroll gällande lågtröskelmottagning inom ungdompsykiatrin i riket. En viktig pusselbit kan också vara att utnyttja hjälp per distans.

Detta vill jag och flera socialdemokrater i Nordiska rådet nu lyfta till en gemensam nordisk satsning som vi lagt ett medlemsförslag om. Vårt förslag är:

–att utveckla möjligheterna för barn och unga i Norden som lider av psykisk ohälsa att få hjälp via nätet.

–att lyfta fram positiva exempel från Norden där man arbetar med välfärdsteknologi för att ge unga stöd och hjälp via nätet

–att forskning bedrivs inom ramen för psykisk ohälsa i syfte att hitta de metoder som lyckats ge bra stöd och hjälp till unga som mår psykiskt dåligt.

Jag är övertygad om att detta tas väl emot under Nordiska Rådets session i Köpenhamn nästa vecka. För så här är det. Vi har inte råd att inte göra något. Situationen är akut och våra barn och unga är vår framtid. Vi kan och vi ska vända den negativa trenden.

Tony Wikström (S)