Första maj tal 2024, Sara Kemetter

En rättvis och inkluderande arbetsmarknad

Kära kamrater och vänner,

Vi står samlade här idag, på första maj, en dag som är djupt rotad i våra värderingar om rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Denna dag kallar oss att aktivt engagera oss i frågor som berör framtidens välfärd och välbefinnande i vårt land. Som stolta socialdemokrater omfamnar vi vårt ansvar att bevaka och styra arbetsmarknadens utveckling, så att den gagnar och skyddar varje arbetstagare.

I dessa tider av snabb förändring ser vi hur arbetsmarknaden tar form. De intensiva diskussioner som förts mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om en ny arbetsmarknadsmodell bär vittnesbörd om detta. Frågor om lokal förhandling har givit upphov till delade meningar, vilket visar på de många rösternas mångfald inom vår arbetarrörelse.

Möten mellan statssekreterare och arbetsmarknadens aktörer har lett till en stigande förväntan om att vi kan finna gemensamma grunder för en arbetsmarknadsmodell som tjänar oss alla. En modell som inte enbart fokuserar på exportsektorn utan som ser till varje arbetstagares behov och förhållanden.

Den finska förhandlingsmodellen har varit en förebild internationellt tack vare dess förmåga att skapa kompromisser som stärker både ekonomin och arbetstagarnas ställning. Men, denna process har inte varit utan sina brister; många har känt att deras röster inte har hörts. Inom SAK:s medlemsförbund finns det en oro över regeringens förslag om att utvidga den lokala förhandlingsrätten, något som nu diskuteras intensivt.

I synnerhet står vi inför en kritisk situation inom den privata undervisningssektorn.

Lärarfacket OAJ har med styrka och beslutsamhet tagit ut över 1,300 lärare och chefer i strejk. Denna kamp för en rättvis lönelösning är essentiell för att behålla och förstärka sektorns attraktionskraft, något som är av yttersta vikt för framtiden för finlandssvenska yrkesutbildningar och svenska språkskolor.

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn löpte ut den 31 mars, och trots de intensiva förhandlingarna har inget avtal kunnat nås, vilket lett till strejkvarsel. Denna strejk är en kraftfull påminnelse om behovet av solidaritet och dialog.

Som socialdemokrater står vi inför utmaningen att föra en politik där alla parter kan närma sig förhandlingsbordet med en övertygelse om att deras bekymmer och behov tas på allvar och respekteras. Vi kämpar för en arbetsmarknad där överenskommelser är balanserade, rättvisa och hållbara.

Vi får inte heller förbise de strejker och protester som nu äger rum – dessa är en demonstration av våra arbetstagares beslutsamhet och deras grundläggande rättigheter. Det är en manifestation av den kraft och enhet som finns bland oss.

Därför, kära kamrater, låt oss denna första maj förnya vårt åtagande för en arbetsmarknad där rättvisa, trygghet och lika möjligheter är mer än bara ideal; de är en realitet för varje arbetare i Finland.

Endast tillsammans kan vi förverkliga dessa mål.

Tack för er uppmärksamhet.

Jag önskar er alla en betydelsefull och inspirerande första maj.