Vi driver klimat- och miljöpolitiken i Mariehamn

Mariehamns stad, stadsfullmäktige:

I stadens miljöprogram för åren 2019 till 2030 finns ett mål som går ut på att staden ska minska
växthusutsläppen i sina verksamheter med 90 procent till år 2030 med 2002 som referensår.
I belysning av de IPCC:s senaste rapport och de många katastrofer och extrema väder som människor
upplevt den gångna sommaren är det motiverat att uppdatera stadens miljömål i detta avseende.

Eus klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 55 procent fram till år 2030 med 1990 som
referensår. Enligt landskapets Klimat- och energistrategi ska de åländska koldioxidutsläppen minska
med 60 procent fram till 2030. Finland har som mål att vara koldioxidneutralt 2035. Och vill minska
koldioxidutsläppen fram till 2030 med 60 procent. För att nå Parisavtalets bör CO2e per capita vara
högst 2 ton i året.

För att få ett mera kompatibelt miljömål för staden gällande koldioxidutsläpp bör stadens
miljöprogram ha 1990 som referensår och minskningen av utsläppen borde vara 60 procent samt
högst 2 ton CO2e per stadsbo.

Ansvarsområdet måste vidgas och inkludera alla verksamheter inom stadens gränser inte bara
stadens egna verksamheter. Läget är allvarligt och kräver att alla verksamheter som genererar
växthusgaser i staden deltar i arbetet att minska utsläppsmängderna.

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att stadens miljöprogram för 2019-2030 uppdateras och att målet
för utsläpp av koldioxid görs kompatibelt med EU:s, Finlands och Ålands
mål och att alla utsläpp inom stadens gränser tas med i den strategi som
krävs för att minska utsläppen och nå de uppställda målen.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Mariehamn

 

Photo by Li-An Lim on Unsplash