Värdefullt med åländskägda företag

Det finns mycket att vara glad över om man bor på Åland. Bland de glada nyheterna just nu är alla de fina åländska företag som växer och blomstrar.

Enligt en del marknadsliberaler borde detta inte vara möjligt eftersom den åländska marknaden är så liten och näringsrätten bromsar fri etablering av företag. Uppenbarligen har marknadsliberalerna läst läxan men inte insett att Åland är undantaget som bekräftar regeln.

Jag tror att de åländska företagens framgångar till stor del beror på att den åländska entreprenörsandan är stark och levande men lika mycket på att de åländska företagarna är samhällsbyggare. De åländska familjeföretagen är en viktig del av framgångskonceptet. En volontär på Fredsinstitutet frågade mig en gång:” Var bor alla de där åländska miljonärerna”. Jag svarade honom att flera av dem är mina närmaste grannar. Han trodde inte sina öron utan hade föreställt sig att de flyttat från Åland och bodde i Bryssel eller London.

Det värdefulla med åländska företag är att de ägs och sköts av ålänningar som bor på Åland och vill Åland väl, inte bara företagets bästa. Att storföretagare, sossar och alla andra är grannar och ses i olika sammanhang gör det åländska samhället starkt och sammanhållningen god. Vi har samma mål att bevara Åland livskraftigt, öppet och dynamiskt. Vi har ett levande samhällskontrakt som bygger på allas vilja att främja Åland och ålänningarnas välgång. Vi skapar tillsammans ett samhälle som ger framtidstro och hopp om ett hållbart och demokratiskt Åland. Det är något helt annat än Sipiläs hot om nedskärningar och Soinis kamp mot grekiska spöken. Vi vill och vi kan.

Barbro Sundback (S)