Vad innebär den utvidgade läroplikten? Välkommen på föreläsning.

Under fjoråret trädde en ny utbildningsreform i kraft i riket som ger rätt till avgiftsfri skolgång upp till 20 år, den så kallade utvidgade läroplikten.
Här på Åland infördes inte reformen. Mycket beror på okunskap. Därför vill vi lära oss mera.
Häng med på föreläsning den 14e mars kl. 18.30 på Ålands Lyceum med specialsakkunnig Kyösti Värri, Finlands kommunförbund om hur utvidgad läroplikt fungerar.
Öppet för alla intresserade.