Jag viker inte en tum

Herrar Damsten, Toivonen och Boman ställer i två insändare i Nya Åland och tidningen Åland en rad frågor till mig i min egenskap av kansliminister, och den som driver frågan om en asylmottagning på Åland.

Jag ser ingen anledning att gå i svaromål mot den rasistiska goja Åländsk demokrati sprider. Det är hat, det är hot, det är förvrängda siffror och rena dumheter.

På en punkt vill jag dock komma med ett klargörande. Jag, som kvinna, betackar mig för den sortens trygghet Åländsk demokrati gör sig till språkrör för. Över 90 % av allt våld mot kvinnor och barn i vårt samhälle sker inom hemmets väggar, av en man som står de misshandlade nära.

Asylmottagning och integration är stora utmaningar. Inför den förfärliga humanitära situation som råder i världen tänker inte jag vara den som vänder ryggen till.

Vi på Åland ska hjälpa till, och vi ska göra ett bra jobb av det.

Låt mig slutligen bjuda på ett citat ur det senaste hot-mail som kom till mig, av en, förmodar jag, helt vanlig åländsk man:

”Din jävla hora. Stick dit du kommer från. Du är inte önskvärd på Åland. Utknullade finnluder som dig skulle skjutas, det kommer vi snart att göra också. Du är väl fullsprutad av aids också. Vad fan tror du att du är, ett jävla luder, det är vad du är.”

Så mycket för den tryggheten.

Nina Fellman (S)

kansli- och kommunminister