Åland behöver tydligt ledarskap

Centern lyfter föredömligt fram de framgångar som den förra regeringen och lagting hade under den senaste mandatperioden (ÅT 20.1.2016). Centern har under socialdemokratiskt ledarskap varit med och skapat konstruktiva reformer.

Lagen om KST, som ställer mänskorna i centrum, har nu trätt i kraft. KST är en möjlighet till förändring som kommer att gynna medborgarna, socialvårdens personal och kommunerna. Att centern nu påstår att de ensamma varit redo att ta ansvar för alla ålänningar ifrågasätter jag kraftigt. Under slutrakan av det politiska arbetet var det än en gång centern som vände kappan och istället för ett gemensamt KST för alla ålänningar blev resultatet en mer komplicerad och utdragen variant.

Åland är i behov av förändring. Då behövs ett ledarskap som inte bara ser till kommunala särintressen, utan Åland som helhet och alla medborgare.

Sara Kemetter (S)
Gruppledare