Sparsamhet och reformer

Ålands socialdemokrater har till budget 2023 lämnat in 23 ändringsförslag.

 

Flera av dem handlar om att sänka kostnader, bland annat genom att stryka anslaget för provborrningar för Föglö-tunneln och att stryka nya IT-tjänster tills man har en vägkarta för framtiden och ett beslut om vad som ska ske med ÅDA. Vi vill att den slopade inkomstgränsen för studiestöd justeras till en annan nivå i stället.

Ännu viktigare är det för oss att budgeten siktar på framtiden och reformer som kan utveckla landskapet och hålla framtida kostnadsökningar på en kontrollerad nivå. Där har vi förslag bland annat vad gäller kommunerna, Högskolan på Åland, gymnasieutbildningen, att bolagisera skärgårdstrafiken.

Vi vill också satsa på att utveckla verksamhet och säkra rättigheter för ekonomiskt utsatta familjer, för barn och unga med funktionsvariationer och andra i samhället som behöver stöd för att komma till en jämlik start i livet.

Vi föreslår bland annat ett resurscenter för barn med NPF-variationer, ett stöd för elever i yrkesgymnasiet som hamnat på efterkälken på grund av pandemin och ett extra barnbidrag.

Åland är ett rikt samhälle med en stark ekonomi. Vi har råd att satsa för att få med alla i samhällsbygget, men inte att slösa bort skattemedel på tomma löften utan realism. Åland är inte färdigt. Det behövs reformer och mod att fatta också tuffa beslut.