Sara Kemetter: Regeringen vill förändra och utveckla!

– Jag har stor respekt för vårt parlamentariska system. Men att oppositionen nu tar fram det starkaste vapnet mot regeringen – ett misstroende – i detta skede och med dessa svaga argument är beklämmande. Så inledde lagtingsgruppens ordförande Sara Kemetter sitt anförande i debatten i fredags. Och sen fortsatte hon:

Jag vill dock tacka oppositionen, för detta misstroende gör ingenting annat än svetsar samman oss regeringspartier ytterligare. Denna starka enighet syntes senast under den livliga budgetdebatten, där det blev uppenbart att vi har gemensamma långsiktiga mål, och att vi som regeringspartier både förmår kompromissa och gemensamt driva viktiga förändringar.

Tack ska ni ha!

Socialdemokraterna känner inte igen sig i påståenden som maktfullkomlighet och centralisering. Det förvånar mig att Centern som ändå varit ett regeringsparti under många år har sänkt sig på en så låg nivå. Centren har tappat sin väg och får nog arbeta hårt för att komma tillbaka till en regeringsduglig nivå.

Vi har varit med och antagit landskapsregeringens regeringsprogram. Vår minister och ordförande Camilla Gunell arbetar hårt med att skapa ett Hållbart Åland 2051 och den nyligen utarbetade utvecklings- och hållbarhetsagendan visar verkligen hur demokratin kan leva och förnyas. Vi har ett fantastiskt demokratiskt system där åsikts- och yttrandefrihet råder. Media och invånare bevakar och kommenterar det mesta vi gör. Jag skulle vilja påstå att hållbarhetsmålen om demokrati och avsaknad av korruption är förverkligade. Det är bara att ta en titt på insändarsidorna, lyssna på lokalradion eller följa diskussionerna på sociala medier. Varje ålänning, varje lagtingsledamot och varje kommunrepresentant kan fritt uttrycka sina åsikter precis som vår regering har friheten att föra fram sina tankar. Hur kan oppositionen påstå någonting annat? Det är ju absurt.

En av de största orsakerna till att socialdemokraterna är med i denna regering är regeringens vilja att förändra och utveckla Åland. Liberaler, Moderater och Socialdemokrater har länge insett att de gamla strukturerna inte är hållbara längre. Därför har vi enats i regeringsprogrammet kring en kraftsamling om kommunstrukturen. Det arbetet pågår för fullt och leds av vår minister Nina Fellman. För tillfället pågår den största medborgarundersökningen någonsin i Ålands historia genom ÅSUB:s medborgarenkät om hur ålänningarna ser på kommunstrukturen, vad de tycker är viktigt och hur de ser på framtiden.

Kriterierna för en kommunreform är just närhet, tillgänglighet, demokrati, transparens, delaktighet, kvalitet, kompetens, verksamhetsutveckling, integritet, rättssäkerhet, jämlikhet, ekonomisk bärkraft och effektivitet, samhällsutveckling, planering och skärgårdens särskilda behov. Detta har vi kommit överrens om och detta vill vi socialdemokrater driva vidare. Vi ser ingen annan väg än denna. Regeringen har varit tydlig och kommit med konkreta besked. Att påstå annat är att slå dimridåer i ögonen på folk. Men ålänningarna är inte dumma utan vill ha förändring. Detta visade det senaste valet och denna regeringskonstellation har stöd.

Slutligen så är jag förvånad över oppositionens arbetsmetoder. Jag förväntar mig en opposition där man kritiskt ifrågasätter men framförallt kommer med egna konstruktiva förslag. Detta har vi inte hört mycket av. I en värld med post-Brexit och post-Trump så behöver vi komma tillsammans och arbeta för långsiktiga och hållbara politiska överenskommelser. Tillsammans har vi flera gemensamma frågor där det råder konsensus, där vi behöver vara starka i sak och argumentation, självstyrelselagsrevisionen, svenska språket, fiskekvoter, problemetiken kring SOTE. Tillsammans blir vi starka. Nu är det dags för även oppositionen att visa ledarskap, mognad och ansvar.