Samhällsbygge, inte särintressen

ninaf camillag

 

Det är smickrande att Runar Karlsson tänker så mycket på oss Socialdemokrater i dessa semestertider.
Vi vill gärna bemöta dina lite onyanserade påståenden.
Sverige finansminister Magdalena Andersson (S) sa mycket klokt i sitt tal Almedalen. Helt riktigt talade hon om en kommande storsatsning på välfärden. Hon pratade också om behovet av en stabil och hållbar samhällsekonomi, om sammanhållning och solidaritet, om vikten av att man i ett samhälle tänker på alla medborgare.
Runar Karlsson underlåter i sin snabbanalys att diskutera skillnaderna mellan Sverige och Åland. Här är hälso- och sjukvården finansierad av landskapet, liksom gymnasieutbildningen. Den ligger inte på kommunerna, som det gör i Sverige. Här finns inte utgifterna för att integrera ett stort antal nyanlända, något som kommer att kosta de svenska kommunerna en hel del, samtidigt som det ger gott hopp för framtiden. I Sverige kommer det att födas många flera barn under de kommande åren.
Gemensamt har vi utmaningarna med en åldrande befolkning, något som man både i Sverige, Norge, Danmark och Finland mötte med strukturella förändringar bland annat i kommunstrukturen. Det är socialdemokratisk politik, praktiskt och ideologiskt, att sätta människorna först, inte de gamla maktstrukturerna.
För socialdemokraterna är det viktigt med en samhällsekvation som går ihop. Välfärden ska utvecklas till förmån för alla. Alla ska ha jobb och tillsammans sörjer vi för att finansiera skola, omsorger och sjukvård. Till all lycka har vi fortfarande i det närmaste full sysselsättning på Åland och låg arbetslöshet, vi har en inflyttning i motsats till andra regioner och öar som inte är storstäder. Den åländska ekonomin är stark, men känslig, eftersom vårt öde i så mångt och mycket vilar i andras händer.
Vi vet också att behoven framöver är stora. Framför oss har vi jämställda löner, den åldrande befolkningens behov, ökande behov av stöd i skolan, ökande pensionsutgifter och det fortsatt aktuella behovet av att ex utveckla stödsystem för tandvård, gynekologi och annat som många har svårt att ha råd med.

 

Vi för en politik som tillgodoser välfärden men som också ser att det behövs resurser framöver. I takt med att ekonomin stärks i Finland och i omvärlden, vilket ger ökad export ser vi också en något ljusnande ekonomi. Åland behöver också satsningar på jobb och offentligt byggande som polishus, geriatrisk klinik, broar och vägar och mycket annat.
Vi tror inte att Åland kan spara så mycket mer på den offentliga välfärden. Landskapet har länge minskat i antalet anställda och gjort många tuffa men nödvändiga förändringar. Däremot tror vi på en strukturomvandling som på ett uthålligt sätt bidrar till minskande kostnader och mindre administrativ byråkrati. En sådan förändring är kommunreformen. Den görs för att långsiktigt frigöra mera medel till de direkta behov som finns i äldreboenden och skolor.
Till skillnad från Runar Karlsson och centern som hållit kranarna öppna för sina egna intressen i åratal, ser vi socialdemokrater till helheten. Inte bara hela Åland ska leva, utan alla människor på Åland ska leva och ha det bra.
Camilla Gunell (S)
Nina Fellman (S)