REFLEKTIONER KRING DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN, Henrik Flöjt

REFLEKTIONER KRING DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN
Är den gröna omställningen rättvis och vad händer om ingen grön omställning sker?
Det vi människor gör nu, på vår jord, är förstörelse av aldrig skådad storlek med alla upptänkliga variationer. Naturkrafterna talar till oss människor dygnet runt, från alla jordens ”hörn” med olika styrkor och förödelse. Därtill har vi krig, instabilitet och oroligheter i olika världsdelar.
Alla av oss som ser och hör dessa händelser och katastrofer ställer frågan till alla som inte gör det eller till de som förnekar:
Vart är klimatet på väg? När naturkrafterna är starkare än människan.
Människan kan än så länge på vissa områden bygga-, förstärka, utveckla, reparera, släcka bränder mm och det kostar pengar som i sin tur tar medel från andra områden. Forskning och utbildning år en nyckel till stabilitet, välfärd och utveckling för att genomföra rättvisa klimatåtgärder.
Avsaknad av klimatåtgärder medför ökade flyktingströmmar, oroligheter och miljöförstöring. Det är inte hållbart. Motåtgärder krävs NU!
Att den fossilfria världen ska infinna sig måste vara ett mål. Förhoppningsvis uppnås den. Frågan är – När?
Politiska beslut är nödvändiga. Stora satsningar måste göras för att klara målen.
Den Gröna omställningen, består av flera delar och är nödvändig för mänskligheten. Ju flera ben den består av desto bättre. Sol och solel medför skapandet av elenergi och vätgas, som fossilfritt drivmedel. Vindkraft till havs – där gäller det samma. El och vätgasproduktion. Energilagring med vätgas.
Vi bygger ett nytt samhälle
Klimatomställningen är en möjlighet till ett starkt näringsliv – som innebär nya jobb, inkomster och bärkraftig samhällsekonomi.
Med vindkraft till havs, kan större och effektivare vindkraftverk byggas. Vindkraft är en del av en grön omställning.
Det pågår en snabb utveckling och test av olika typer och modeller av dessa. Projektutvecklare och entreprenörer skall få så bra underlag och förutsättningar som möjligt. När ska de ges möjlighet att beställa de första havsbaserade vindkraftverken och hur många?
Vindkraften till havs är i utrednings-, undersöknings -, och förberedande processer. Det är viktigt att de tillstånd som krävs handläggs snabbt men baseras på grundligt förarbete så att rätt beslut kan fattats.
Det är också nödvändigt att även prioritera förbättrad infrastruktur av vägar, hamnar och utbyggnad av elnät.
Det kommer att bli trångt i röret när alla projekt ska igång i Norden och Europa.
Vårt Åland kan Bättre!
Vår unika självstyrelse i världen, kan skapa och ge oss möjligheterna. Vår sjukvård och omsorg kan behållas och utvecklas. Kulturen utvecklas i en mångfald och gör samhället rikt.
Nu ställer vi om för klimatet!
/Henrik Flöjt (S)