Radions ordförande bör bytas ut

Christian Stormbom har beslutat lämna styrelsen för Ålands radio och TV. Stormbom har under sin tid i styrelsen konsekvent fört fram åsikter och förslag i styrelsen i syfte att, som han själv skriver i en uttömmande insändare, förstärka Ålands radio och TV som ett öppet framgångsrikt public service bolag där personalen trivs.

Stormboms kunskaper inom mediaområdet, teknik och public service är omfattande och värdefulla. I den socialdemokratiska lagtingsgruppen har vi kontinuerligt fört diskussioner om hur ÅRTV ska styras och hur viktigt det är att verksamheten utvecklas.

I flera fall har styrelseordförande uppenbarligen drivit en linje som inte tagit hänsyn till public serviceuppdragets krav på politiskt och ekonomiskt oberoende. ÅRTV är inte ett aktiebolag som vilket som helst och ska inte drivas för att avkasta vinst. ÅRTV är tvärtom en viktig del av vårt demokratiska samhällssystem där redaktionen ska garanteras självständighet för att fritt kunna granska och kritisera olika företeelser i vårt landskap. Dessa principer har Christian Stormbom försvarat och i dessa strävanden har han den socialdemokratiska lagtingsgruppens stöd.

För att kunna modernisera och framgångsrikt utveckla public service på Åland krävs det ett stabilt förtroende mellan bolagets ledning och dess personal. Vi har med oro följt styrelsens arbete och uppfattar att det brustit i respekten för personalens vilja och åsikt.

Situationen på ÅRTV har blivit ohållbar. Personalen mår dåligt och allt fler lämnar bolaget. Man måste i dessa situationer se till verksamhetens bästa framom enskilda personer och partiers intressen. Ordförande Jesper Eliasson och centern, på vars mandat han sitter, bör därför nu dra sina slutsatser och be honom lämna sin post för att ge verksamheten en ny start.

Socialdemokraternas lagtingsgrupp

Barbro Sundback

Christian Beijar

Göte Winé

Sara Kemetter

Igge Holmberg

Karl-Johan Fogelström