Nina Fellman

Bästa vänner och kamrater

Mitt perspektiv på politiken har ändrat många gånger. När jag var ung sträckte sig mitt liv bortom horisonten. När jag fick barn växte spannet till deras livstid. Nu ska jag bli farmor, och min horisont är 2123 då hon som föds i år fyller 100.

Vad ska vi göra idag så att mitt barnbarn kan se tillbaka på ett långt och bra liv 2123?

Politikens ansvar, för mig och för socialdemokratin är att reformera och utveckla, att inte stanna upp och att arbeta för framtiden.

Därför har det varit ledsamt att se hur denna mandatperiod på Åland så oerhört starkt präglats av, i ordets sämsta bemärkelse, ett nollresultat. Ingen kriskommunslag eller kommunreform. Ingen tunnel, bara skadestånd. Ingen kortrutt. Ingen näringsrättslag. Ingen klimatlag. Ingen vattenlag. Ingen helhet kring ett kostnadsfritt gymnasium. Det goda som hänt är det regeringen Marin i Finland åstadkommit, och det är ganska mycket.

Ett valår är det viktigt att fundera framåt. Vad vill vi åstadkomma, och vem kan vi jobba med? Vi har många viktiga saker vi vill förändra, med kommunerna, med näringslivet, med den sociala tryggheten, klimatet och utbildningspolitiken. Det kunde vi göra med liberalerna. Men vi kan inte skära ner och spara på det sätt som högerfalangen i liberalerna vill. Med centern har vi mer gemensamt kring den ekonomiska politiken, det balanserande och upprätthållande samhällsansvaret. Men med dem blir det inga reformer, och vi vill inte bara förvalta och dela ut poster till våra kompisar.

Det här är ett löfte: när valet är över i oktober kommer vi att jobba för en regering som driver våra frågor, med en gemensam värdegrund och människosyn. Vi sätter oss inte i famnen på brunhögern och vi stannar inte upp för husfridens skull.

Vänner, väljare. Det är ni som ska ge oss förtroendet och styrkan att vara med och bestämma.

Tack kamrater.

 

Nina Fellman

Bild. Jeremicphotograpy.com