Mera demilitarisering – inte mindre

Under sitt besök på Åland den 12 augusti klargjorde Finlands president Sauli Niinistö att det inte råder några tvivel angående Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning. Presidenten slog fast att alla konventioner och avtal som gäller Ålands demilitarisering och neutralisering gäller och att några förändringar i det säkerhetspolitiska läget för Ålands del inte föreligger.

Punkt och slut för alla de som under det gånga året ägnat sig åt att förringa, förlöjliga och förneka Ålands särskilda status. Också bland opinionsbildare på Åland vacklar inställningen till giltigheten och vikten av de folkrättsliga normer som numera gäller för Åland. Påståendet att demilitariseringen och neutralisering inte är mera värd än pappret det är skrivet på är farligt eftersom det undergräver ålänningarnas och andra fredskämpande gruppers vilja att försvara demilitariseringen och neutraliseringen mot militaristiska krafter som har svårt att acceptera att en del av Finlands territorium inte fritt står till försvarsmaktens förfogande.

Lika viktigt som Niinistös klargörande om Ålands demilitarisering och neutralisering var hans skarpa uttalande om den krigsretorik som just nu florerar. Att självaste presidenten varnade för alltför vilda spekulationer om hotbilder och krig väger tungt. När jag, andra ålänningar eller antimilitaristiska mänskor i största allmänhet uttalar sig på samma sätt får vi snabbt höra att vi är naiva, orealistiska och borde blicka tillbaka och inse att demilitariseringen inte är någonting värt om ryssarna kommer.

Det enda alternativet är att hävda demilitariseringen nu under fredstid. Sprida mera kunskap och information om demilitariseringens betydelse som ett förbyggande arrangemang när den militära spänningen ökar i vår del av världen. Den policy om demilitariseringen och neutraliseringen som regeringen Gunell tagit fram och som godkänts av lagtinget borde läses av många fler, särskilt de som har ett opinionsbildande uppdrag inom förvaltningen och media. Policyn innehåller mycket fakta, relevanta exempel och en grund för lagtinget och regeringen samt alla andra att med kraft hävda Ålands särskilda status som demilitariserat och neutraliserat område. Enligt artikel 8 i 1921-års konvention ska konventionens bestämmelser förbli i kraft, vilka de förändringar än må vara som kan inträda uti det nuvarande status quo i Östersjön. Detta innebär att Åland förblir demilitariserat och neutraliserat oavsett vilka åtaganden som Finland i övrigt ikläder sig.

Barbro Sundback (S)

Lagtingsledamot/ styrelseordförande för Ålands fredsinstitut