Kom också ihåg kulturen då kris-stöden fördelas

Ålands landskapsregering har beslutat att använda den så kallade PAF-reserven och medel ur PAFs kassa för att bemöta de ekonomiska skadeverkningarna av corona-pandemin. Behovet av ekonomiskt stöd är akut och åtgärderna behövs eftersom många företag står inför stora svårigheter. Likaså finns risk för att löntagare blir permitterade eller uppsagda och också de behöver nu samhällets hjälp.

En grupp som lätt kan glömmas bort i sammanhanget är kulturarbetare och småföretagare. Inte heller de kan nu lämnas i sticket. Många enmans-företag och frilansare exempelvis inom kultursektorn har fått tvärstopp på sina inkomster eftersom evenemang, föreställningar, konserter, utställningar ställs in. Det är mycket viktigt att landskapet utarbetar ett stödsystem också för kultursektorns behov och att en del av de 70 miljoner som landskapet nu stöder näringslivet med, kan komma också kultursektorn till del. Landskapsregeringen ombeds därför att ge Ålands kulturdelegation ett uppdrag och fullmakt att öppna en ny tillfällig bidragsform, liknande den som Svenska kulturfonden och föreningen Konstsamfundet nu avser att öppna för att stöda de åländska aktörerna inom kultursektorn.

Pekka Sonck
S-medlem i Ålands kulturdelegation