Insändare från Årsmötet 2024

Stoppa krigen!

Icke-krig är inte fred. Icke-fred leder till nya krig. 

En varaktig, stabil fred är ett evigt jobb för ett rättvist och hållbart samhälle där demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter respekteras, lika väl som gränser och egendomar. 

Läget i världen är ytterst osäkert. Nära oss pågår ett anfallskrig av stormakten Ryssland mot den suveräna staten Ukraina. Vi har många ukrainare på Åland som påminner oss om att det är en pågående katastrof, och att människorna i Ukraina förtjänar vårt fortsatta stöd och vår solidaritet. 

I Gaza har både krigets lagar, konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och andra internationella överenskommelser åsidosatts. Sjukhus bombas, humanitärt stöd stoppas vid gränsen och människor svälter. 

Så får det inte vara. 

Ålands socialdemokrater står på fredens sida, mot kriget. Vi står mot övergrepp och folkmord, mot att den starke tar sig rätt över den svagare. Vi vill se ett regel- och lagstyrt internationellt samfund och vi vill se ett rättvist samhälle där människovärdet, naturen, fåglarna, djuren och fiskarna värderas och skyddas. 

Stoppa alla krig. Skydda människorna. Skydda jorden. Bygg en rättvis fred, i Ukraina, i Gaza, i Jemen, i Haiti, överallt i världen där våldet tagit över. 

Ålands socialdemokrater