Idrott och kultur ska ha låga deltagaravgifter

Idrott och kultur finansieras till övervägande del av skattemedel. Det betyder att oberoende om du tjänar lite eller mycket så är du med och betalar den offentligt finansierade kulturen och idrotten över din skattsedel. Verksamhet som finansieras med skatt av alla borde vara tillgänglig för alla. Så är det tyvärr inte idag. Tvärtom ser vi att stigande avgifter förhindrar särskilt barn och unga från att delta i idrott och kultur. Detta är inte rättvist. Vi socialdemokrater kräver att deltagaravgifterna för idrott och kultur ses över och beaktar barn och unga vars vårdnadshavare inte har råd med höga deltagaravgifter. Detta gäller många ensamförsörjare. Den så kallade barnfattigdomen yttrar sig bland annat så att barn och unga inte kan delta i fritidsverksamheter inom skola, föreningar och offentliga institutioner när avgifterna blir för höga. Litet tillspetsat kan man säga att ensamförsörjarna ska vara med och finansiera kultur och idrott som deras barn och unga sedan utestängs från eftersom deltagaravgifterna är för höga.

Detta vill vi socialdemokrater ändra på. All verksamhet, särskilt för barn och unga, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar, som finansieras med allmänna medel, ska också vara tillgängliga för alla. Allmän finansiering är skattemedel och PAF-medel. Vi måste bryta den trend med allt högre deltagaravgifter som pågår. När allmänna medel beviljas idrott och kultur måste beslutet kopplas till målsättningen att alla ska ha möjlighet att delta. Avgifterna ska vara symboliska och rätt till befrielse av avgift ska alltid förekomma. För att undvika höga avgifter är det viktigt att se över bidragsvillkoren till idrott och kultur. Orimliga hyreshöjningar och andra kostnadsökningar måste beaktas när föreningar inom idrott och kultur beviljas allmänna medel. Detta för att hålla avgifterna nere. Detta är något vi kommer att uppmärksamma i vår kommande politik inför budgetarbete 2016.

 

Barbro Sundback (S)

Freddie Forsman (S)

Sara Kemetter (S)

Göte Winé (S)

Charlotta Solax (S)

Gudrun Jansson (S)

Anders Hallbäck (S)

Jessy Eckerman (S)

Hedvig Stenros (S)

Veronica Falk (S)

Marjo Österberg (S)

Helena Flöjt-Josefsson (S)

Nina Fellman (S)

Mia Hanström (S)

Anna Wiksten (S)

Mathias Franzas (S)

Linda Smith (S)

Siv Ekström (S)

Maria Antman (S)

Inger och Bill Flöjt (S)

Ilze Röholm (S)

Tony Wikström (S)

Ann-Kristin Eriksson (S)

Martin Nilsson (S)

Dan Jansén (S)

Igge Holmberg (S)

Kjell Sjöblom (S)