Havsplanen ska skydda havet, inte expandera mer fiskodling 

Havsplanen hade kunnat bli ett riktigt bra instrument för Åland för hur vi ska skydda Östersjön och våra unika skärgårdsmiljöer. Men i händerna på nuvarande landskapsregering och Hållbart Initiativs minister Alfons Röblom ser hela projektet ut att bli ett haveri.

Miljöministern borde aldrig ha gett efter för att havsplanen ska utesluta privatägda vatten. Det går mycket väl att ha en övergripande havsplanering i kombination med privatägda vatten. Så fungerar det ju också på land. Att Hållbart Initiativ släppte greppet för att högerns ideologer såg spöken, var ett stort misstag. Det är uppenbart att miljöministern själv saknar en ideologisk grund att stå på och en egen stark uppfattning kring miljöskydd. Miljöministeriet uppmanar i sitt remissvar att inkludera hela territorialvattnet för att få en bättre helhet.

Det är mycket glädjande att läsa att många privatpersoner, föreningar, kommuner, samfälligheter motsätter sig en ökad expansion av fiskodling. Åland har brist på naturskyddsområden, inte tvärtom. Skyddet av unika miljöer är viktigt och många känner en stor oro för tillståndet i havet.

Man måste också ta i beaktande att klimatförändringarna medför en ökad temperatur i havet vilket hotar ekosystemen. De fiskarter och fåglar som finns idag slås ut av skarv och skräpfisk när temperaturen ökar i kombination med ett fortsätt näringsläckage. Om vi inte ska stå inför en ekologisk katastrof i Östersjön med påföljder för livet på Åland, vår attraktionskraft och turism så måste man använda havsplanen för att skydda havet.

Miljöfrågor är politiskt tuffa och det finns inga lätta segrar att vinna. Man måste själv veta vad man vill och orka stå på sig. I det här fallet finns det stöd bland många ålänningar att prioritera havsmiljön framom expansion av nya fiskodlingar i orörd skärgårdsnatur.

Camilla Gunell (S)
Nina Fellman (S)
Jessy Eckerman (S)