Fokusera på likheterna

Migrationen i världen kommer inte att upphöra, en del av Afrikas befolkning kommer att emigrera till Europa, men det handlar inte om någon invasion. Det är dags att spräcka den myten. Bara tre procent av världens befolkning är migranter i någon form. Den andelen har varit stabil sen 1960-talet. De flesta människor är som du och jag, de vill bo där de är.

Det finns också länder i Afrika där unga män vill bo kvar men tvingas flytta bort för att kunna försörja sin familj, de kommer till Europa för att kunna skicka hem pengar. Men de flesta har ingen illusion av något Eldorado utan de kommer för att jobba med skitjobb ett tag för att sen fara hem igen, för det är bättre än att sitta sysslolös hemma.

Sen finns det dem som är kvotflyktingar från krig, som efter lång process har befunnits ha orsak att få permanent uppehållstillstånd i ett annat land, eftersom det är för osäkert för dem att ta sig tillbaka till sitt gamla hemland. Det finns även en tredje form av flyktingar, de som kommer till ett land och på plats söker asyl. Deras fall prövas därefter av migrationsverken i det land de har sökt asyl i.

Däri ligger problemet för oss. Finland och Europa har inte levt upp till de höga ideal man hör i festtalen. Europa har istället för att skyndsamt skapa legala vägar in i Europa ingått ett mycket kritiserat avtal med Turkiet vilket redan resulterat i att flyktingar som försökt ta sig vidare till Europa har skjutits av turkiska gränsvakter.

Finland har å sin sida skärpt lagstiftningen för familjeåterföreningar samtidigt som Migrationsverket har fått i uppgift att se till att färre asylsökande ska få stanna i Finland.

Detta i ett skede när vi vet att Finland kommer att behöva mer innevånare för att klara av de problem som finns i arbetskraft och demografi inom en snar framtid.

Finland har även skrivit under FN:s Barnkonvention. Att då samtidigt skärpa lagstiftningen för familjeåterförening, vilket gör att det är svårare för barn att återförenas med sina föräldrar. Att försöka göra Finland mer oattraktivt för asylsökande än andra EU-länder.

Detta är inte värdigt ett civiliserat samhälle. Att förhindra familjer från att återförenas. Att kriminalisera migration gör inte att människor kommer att sluta försöka ta sig till Europa, och de illegala vägarna är mycket dyrare än det är att köpa en flygbiljett. Detta gör ju att svartjobbandet ökar när människor måste ta vad som helst för att betala dyra resor till smugglare.

Men det viktigaste att komma ihåg är att det handlar om människor. För några decennier sedan var det finländska män och kvinnor som for till Sverige och jobbade. Var de ekonomiska flyktingar? Med dagens samtalston, definitivt. Upplevde de trakasserier och fördomar, definitivt, vem har inte hört om finnarna som slåss med kniv och dricker vodka hela dagarna. Idag talar man om andra grupper, men sanningshalten om dem är lika stor.

Det är dags att sluta vara rädd för migranterna, människorna som av olika orsaker söker sig till Europa. Vi ska komma ihåg att i år har färre människor sökt sig över medelhavet, men redan har fler omkommit,

3 500 människor har drunknat i år, att jämföras med 2900 under samma tid förra året.

De flesta människor med utländsk bakgrund har integrerats in i vårt samhälle helt utan problem. De är arbetare, företagare och skolelever.

De är som du och jag. Låt oss fokusera på likheterna, inte på skillnaderna.

Igge Holmberg