Finländska och svenska socialdemokrater firar Åland 100 år med säkerhetspolitiskt tema

Den 5-7 juni 2022 står den Socialdemokratiska lagtingsgruppen värd för ett möte med ca 40 inbjudna socialdemokratiska parlamentariker från Finland och Sverige.

De kommer till Åland för att fira Ålands självstyrelse 100 år.

Programmet har utarbetats under våren och under måndagen den 6 juni hålls ett seminarium med det aktuella temat säkerhetspolitik

då Östersjön blir ett innanhav omslutet av Natoländer.

Socialdemokrater i Finland och Sverige har visat stort intresse och nyfikenhet på Ålands särställning.

Seminariet är öppet för alla intresserade.

Inbjudna talare inleder; historikern Janne Holmen, direktör Sia Spiliopoulou-Åkermark och graänsbevakningens Kim Westman samt sakkunniga talare från de bägge ländernas gästlistor fortsätter.

 

Kan Östersjön vara ett fredens hav?” – Ålands demilitarisering, Nato och framtiden

 

Tid: mån 6 juni kl 9.00-15.00 Plats: Sjöfartsmuseet i Mariehamn, auditoriet

 

Före Ryssland invasion av Ukraina levde vi i en verklighetsuppfattning. Nu lever vi i en annan. Vad betyder detta skifte för säkerhetspolitiken i vårt gemensamma hav, och hur kan man fortsätta arbeta för fred i en militär allians? Hur kan Ålandslösningen vara till nytta i den nya världen?

 

9.00 Välkommen – Ålands socialdemokraters ordförande Camilla Gunell

 

Från Krimkrig till Krimkrig. Moderator Lotta Nummelin.

9.10 Säkerheten i Östersjön – från ett Krimkrig till ett annat. Från Ryssland till Sovjetunionen till Ryssland.

Janne Holmen, historiker och forskare vid Uppsala universitet.

 

Vad betyder en ny säkerhethetsordning för Östersjöregionen, där Finland och Sverige sökt om Natomedlemskap.

Finns det en verklig plats för en demilitariserad region?

Direktör Sia Spiliopoulou-Åkermark, Ålands fredsinstitut

 

Gränsbevakningens roll och arbete på Åland

Stationschef Kim Westman, Gränsbevakningsväsendet

 

Förändrade förutsättningar

10.40 Östersjön som Natohav – en ny era? Ett svenskt och ett finskt perspektiv. Ordförande i utrikesutskottet i Sveriges riksdag Kenneth G Forslund och den finländska SDP-gruppens ordförande Antti Lindtman.

 

11.40 Lunchpaus

 

Klimatfrågan väntar inte…

13.00 … på att kriget ska ta slut.

Generalsekreterare Keira Dignan, ReGeneration 2030

 

Klimat och säkerhet. Ett svenskt och ett finskt perspektiv. Medlem i miljö- och jordbruksutskottet Hanna Westerén (S) och medlem i miljöutskottet Johan Kvarnström (SDP)

 

Socialdemokratins roll i framtiden

14.00 Panelsamtal med gruppledare Annelie Karlsson (Sverige), partisekreterare Antton Rönnholm (Finland), partiordförande Camilla Gunell (Åland) och vice ord Nordiska rådet Gunilla Carlsson (Norden). Panelen leds av lagtingsledamot Nina Fellman.

 

15.00 Seminariet avslutas.

 

Gästerna som anländer från öst och väst redan söndagen den 5 juni kommer att på söndagen få ta del av ett program där man erbjuds naturvandring i Geta eller disc golf på Soltuna discgolfbana. Därefter blir det landskamp i frågesport, skärgårdsbuffe, sång och musik på Soltuna. De gäster som stannar efter seminariet har inbjudits till Svenska konsulatets mottagning med anledning av Sveriges nationaldag och därefter har talman Bert Häggblom inbjudit gästerna till en middag på Alandica.

 

De deltagare som stannar även den 7.6 kommer att erbjudas studiebesök tills färjorna går i varsin riktning tillbaka.

 

  • Vi är otroligt glada för att både svenska och finska socialdemokrater vill komma och fira Åland 100 år. Vi ser fram emot glad samvaro, seriösa samtal om framtiden och att få visa Åland från sin vackraste sida dessa dagar i juni, säger Camilla Gunell, partiordförande Ålands socialdemokrater.

 

För mer information, ta gärna kontakt

Camilla Gunell

tel 0408270718