En orosanmälan från norr

I en tid när Kommunernas socialtjänst har blivit en egen organisation och många kommuner är i en trängande ekonomisk situation, väcks en skrämmande tanke att kommunerna kommer att försöka spara pengar på våra barn och ungdomar.

Effekterna av coronapandemin har påverkat oss alla på olika sätt vad gäller isolering, arbete och ekonomi. För många barn och ungdomar är skola och fritidsaktiviteter en nödvändig tillflyktsort, en glimt av det normala som en gång var och kanske det enda sociala umgänget utanför det egna hemmet. Här finns möjlighet till gemenskap och att träffa såväl jämnåriga vänner som andra vuxna än sina vårdnadshavare. En viktig vuxennärvaro och en andningsventil i en orolig och annorlunda vardag.

Att spara pengar på barn och ungdomar, är en kortsiktig lösning som på sikt för med sig dåligt mående för individen och ökade kostnader för samhället. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har före pandemin räknat ut att den faktiska slutnotan på uteblivna satsningar på barn och unga landar på mellan 50–500 gånger mer i samhällskostnader än vad en förebyggande insats skulle ha kostat. Ett livslångt utanförskap för en person kostar samhället uppemot 11,6 miljoner kronor, dvs. över 1 miljon euro i bidrag, vård och övriga kostnader.

Det är en slutnota som vi inte har råd att betala för den kortsiktiga budget-inbesparing som minskade öppethållningstider på ungdomsgården, en indragen assistenttjänst, eller minskad verksamhet inom fritidssektorn kan föra med sig.

Bästa beslutsfattare i kommunerna – se till att alla beslut i de ärenden som påverkar barn och unga tar barnperspektivet i beaktande. Trots att siffrorna i kommunen skriker rött så behöver verksamheten finnas kvar och utvecklas i barns och ungdomars vardag. Vi behöver satsa på kommuninvånarna för att undvika kraftigt ökade kostnader i framtiden. Kom ihåg att det som vi vuxna bygger, eller de ruiner vi lämnar efter oss, i något skede kommer att tas över av de som är barn och ungdomar idag.

I tider som dessa är det särskilt viktigt att prioritera satsningar på barn och unga. Enligt barnkonventionen ska barn och ungdomar få vara delaktiga i planeringen av den verksamhet som berör dem. Därför efterlyser vi utbildningstillfällen för kommunernas förtroendevalda och tjänstemän i hur barnkonsekvensanalyser kan användas som verktyg.

Det är genom att lyssna på de unga som vi kan förebygga utanförskap, skapa framtidshopp, och ge bästa möjliga förutsättningar för vårt framtida Åland.

Norra Ålands socialdemokrater (NÅS)
Helena Flöjt-Josefsson
Miina Fagerlund
Freddie Forsman
Nena Lundberg
Fabienne Fricker
Arezoo Naely
Fia Hellsten
Kristoffer Gottberg
Anki Eriksson