Carina Aaltonen får prestigefyllt miljöpris

Vi säger grattis till vår lagtingsledamot Carina Aaltonen som tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt arbete för vattenmiljön och hållbarhetsarbete. Det är Östersjöns delegation som beslutat om priset.  

Så här lyder prismotiveringen:

Lagtingsledamot, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen från Åland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. Hon har initierat och drivit frågor för ett renare hav under flera mandatperioder i det åländska parlamentet, som ordförande för social- och miljöutskottet och inom det nordiska samarbetet. I egenskap av social- och miljöminister tog hon initiativ till ”Omställning Åland – strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051”, vilken lagtinget godkände enhälligt. I sitt miljöarbete har hon alltid inkluderat den sociala hållbarheten. Carina Aaltonen är även en aktiv miljökämpe på det lokala planet, samt engagerad inom ett flertal föreningar och dessutom lever hon som hon lär.

Pris tilldelas också Mana Jūra för deras arbete att uppmärksamma marin nedskräpning, samt Johan Mörn för sitt engagemang för Östersjön.