Åland måste stärka sina relationer i riket

För att på riktigt påverka arbetet för det svenska språket i landet ger du din röst till nummer 85 den 26 maj.

Då du väljer din kandidat den 26 maj bör du tänka på att politik är ett hantverk. Att bygga förtroende kräver erfarenhet och förmåga att förhandla och komma överens. Mina 15 år i ledande positioner som folkvald gör att jag känner mig redo för utmaningar i ett större politiskt sammanhang som EU. Utan den kunskapen skulle jag inte ens överväga en kandidatur. Jag vill genom min kandidatur vara med och stärka relationen med Socialdemokraterna i Finland (SDP) som tidigare och i framtiden vill arbeta för ett tvåspråkigt Finland.

Att bli vald är en sak, att sedan de facto kunna påverka är en annan. Åland har av tradition starka kopplingar till Svenska Folkpartiet (SFP) och svenska riksdagsgruppen. Det är naturligt med tanke på språket och en viktig kanal för Åland att påverka. Men den kanalen kan inte vara den enda. Man måste minnas att SFP i ett nationellt perspektiv är ett litet parti, med 4,5% i riksdagsvalet 2019. När de åländska partiernas företrädare nästan uteslutande har sina kontakter till dem, faller det på vår lott att sköta relationerna till SDP om inte Åland ska lägga alla sina ägg i samma korg.

Därför är min kandidatur i EU-parlamentsvalet ett viktigt sätt att stärka och fördjupa Ålands relationer till SDP som nu har uppdraget att bilda Finlands nästa regering och från 1 juli leda ordet då Finland har ordförandeskapet i EU. Att Antti Rinne vill återuppta arbetet med nationalspråksstrategin är mycket viktigt och likaså att han under hela valrörelsen konsekvent tagit ställning för den svenska sjukvården i Vasa.

Socialdemokraterna i Finland har under årens lopp visat sig vara ett parti som respekterat självstyrelsen och som aktivt arbetat för det svenska språkets ställning. Det arv som partiet har att förvalta har företrädare som Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen, Paavo Lipponen och Maarit Feldt-Ranta. De stora partierna i landet har mycket att säga till om. Den Sipilä-ledda regeringen med Centern, sannfinländarna och Samlingspartiet visade med all tydlighet att dessa tre partier inte brydde sig mycket om varken Åland, svenskan eller minoriteternas ställning.

Min önskan är att Åland ska stärka sina relationer i riket. För att på riktigt påverka arbetet för det svenska språket i landet ger du din röst till nummer 85 den 26 maj.

 

Camilla Gunell

EU-valskandidat 85

 

Politiken måste diskutera kvinnors rätt efter #metoo

Metoo-rörelsen svepte som en flodvåg över land efter land och avslöjade ett skrämmande stort antal av övergrepp på kvinnor. Antalet kvinnor som utsätts för sexualiserat våld förekommer överallt i världen. Våldet mot sångerskan Josefin Nilsson som i fredags visades i en dokumentär i Sveriges TV har också varit omskakande.

Det behövs fler medvetna kvinnor och män i EU-parlamentet, i riksdag, i lagting och kommuner som inte är rädda för att diskutera mäns övergrepp och våld mot kvinnor. Att vara feminist är att se och erkänna att män och kvinnor behandlas olika och försöka förändra det. Därför är Ålands socialdemokrater ett feministiskt parti.

Med de sociala medierna kommer nya aspekter av sexuellt utnyttjande fram, såsom ”grooming” av unga flickor och trafficking av kvinnor. Resurserna och den politiska viljan att reellt skydda flickor och kvinnor mot sexuell exploatering är inte tillräckliga.

I flera av EUs medlemsländer har kvinnors rätt till abort allvarligt begränsats vilket inte kan vara förenligt med Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 3 punkt 1: Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.

Efter #metoo är det nödvändigt att göra en feministisk tolkning av EU-stadgan för att de grundläggande rättigheterna ska ha lika hög relevans för kvinnor som för män. Kvinnors behov av skydd är mer specifikt och allvarligt eftersom de i högre grad drabbas av sexualiserat våld. Europol och andra polisiära instanser bör ges tillräckliga resurser för att avslöja pedofilnätverk och trafficking av kvinnor för sexuellt utnyttjande. Kvinnors rätt till abort samt andra sexuella och reproduktiva rättigheter bör fogas till stadgan för de grundläggande rättigheterna.

Finland behöver också en samtyckeslag liksom i Sverige, och kunskapen inom dessa frågor ökas inom domstolar och polisväsende.

Socialdemokraterna vill vara en stark och kunnig röst för kvinnors och flickors rättigheter. Vi kan inte längre tiga eller blunda. Vi måste bli tillräckligt många som sakligt och envetet fortsätter kampen för allas lika värde och allas rätt till ett liv i frihet. Tänk på det då ni röstar i årets alla val!

Styrelsen för Ålands socialdemokrater