Åland måste stärka sina relationer i riket

För att på riktigt påverka arbetet för det svenska språket i landet ger du din röst till nummer 85 den 26 maj.

Då du väljer din kandidat den 26 maj bör du tänka på att politik är ett hantverk. Att bygga förtroende kräver erfarenhet och förmåga att förhandla och komma överens. Mina 15 år i ledande positioner som folkvald gör att jag känner mig redo för utmaningar i ett större politiskt sammanhang som EU. Utan den kunskapen skulle jag inte ens överväga en kandidatur. Jag vill genom min kandidatur vara med och stärka relationen med Socialdemokraterna i Finland (SDP) som tidigare och i framtiden vill arbeta för ett tvåspråkigt Finland.

Att bli vald är en sak, att sedan de facto kunna påverka är en annan. Åland har av tradition starka kopplingar till Svenska Folkpartiet (SFP) och svenska riksdagsgruppen. Det är naturligt med tanke på språket och en viktig kanal för Åland att påverka. Men den kanalen kan inte vara den enda. Man måste minnas att SFP i ett nationellt perspektiv är ett litet parti, med 4,5% i riksdagsvalet 2019. När de åländska partiernas företrädare nästan uteslutande har sina kontakter till dem, faller det på vår lott att sköta relationerna till SDP om inte Åland ska lägga alla sina ägg i samma korg.

Därför är min kandidatur i EU-parlamentsvalet ett viktigt sätt att stärka och fördjupa Ålands relationer till SDP som nu har uppdraget att bilda Finlands nästa regering och från 1 juli leda ordet då Finland har ordförandeskapet i EU. Att Antti Rinne vill återuppta arbetet med nationalspråksstrategin är mycket viktigt och likaså att han under hela valrörelsen konsekvent tagit ställning för den svenska sjukvården i Vasa.

Socialdemokraterna i Finland har under årens lopp visat sig vara ett parti som respekterat självstyrelsen och som aktivt arbetat för det svenska språkets ställning. Det arv som partiet har att förvalta har företrädare som Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen, Paavo Lipponen och Maarit Feldt-Ranta. De stora partierna i landet har mycket att säga till om. Den Sipilä-ledda regeringen med Centern, sannfinländarna och Samlingspartiet visade med all tydlighet att dessa tre partier inte brydde sig mycket om varken Åland, svenskan eller minoriteternas ställning.

Min önskan är att Åland ska stärka sina relationer i riket. För att på riktigt påverka arbetet för det svenska språket i landet ger du din röst till nummer 85 den 26 maj.

 

Camilla Gunell

EU-valskandidat 85