Kontaktskapande dagar i Bryssel

Under måndagen och tisdagen besökte Sara Kemetter, Carina Aaltonen, Göte Winé och Tony Wikström från den socialdemokratiska lagtingsgruppen Finlands ständiga representation i EU och EU-parlamentet i Bryssel där bland annat självstyrda områden i EU diskuterades.

Specialrådgivare Julia Lindholm informerade om arbetet vid representationen. Ålandsbekante MEP Christofer Fjellner (EPP) lyfte flera aktuella frågor och hur det berör Åland. Under besöket till det flamländska parlamentet i Bryssel informerades om den belgiska konstitutionen.

Marika Paavilainen som är specialrådgivare inom miljöfrågor berättade hur EU kan bli en cirkulär ekonomi. Åtgärderna handlar bland annat om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser, använda bättre råvaror och halvera livsmedelsavfallet till 2030. Carina Aaltonen informerade Paavilainen om att lagtingets social- och miljöutskott får information om landskapsregeringens ståndpunkter beträffande avfallspaketet nu på torsdag. Paavilainen var mycket intresserad av att få mer information kring hur Åland löser avfallshanteringen. Även MEP Nils Thorvalds kommer arbeta aktivt med dessa frågor som skuggrapportör.

MEP Jaroslaw Walesa (EPP) diskuterade Östersjön och fiskeripolitik och det politiska läget i hemlandet Polen. MEP Joseph-Maria Terricabras (Greens/EFA) förde en diskussion om självstyrda områden i EU, med ett särskilt fokus på Katalonien. MEP Nils Torvalds (ALDE) höll ett brandtal om flyktingfrågan och hans oro kring den ökande främlingsfientligheten.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen fick också träffa MEP Miapetra Kumpula-Natri (S&D). Kumpula-Natri sitter i ITRE-gruppen (Industri Research and Energy) och arbetar med frågor kring energi och bioekonomi, men även med upphovsrättsliga frågor. I samband med mötet bjöd Kumpula-Natri in åländska socialdemokrater till Bryssel för en flera dagars vistelse i sommar för att fördjupa samarbetet och öka kunskapen om EU.

–   Det är oerhört viktigt att vi har kontakter som är intresserade och kan åländska frågor. Det har varit intensiva och kontaktskapande dagar som ger goda möjligheter för lagtinget att fortsätta ett konstruktivt politiskt arbete. Sammanfattar Sara Kemetter lagtingsgruppens dagar i Bryssel.

(S)töd för åländska frågor i Helsingfors

Stora delar av lagtingsgruppen och lagtingets personal besökte Helsingfors i torsdags under en dag fullspäckad av program.

Talman Maria Lohela (SF) stod som värd för lunchen, där flera rikspolitiker deltog, och välkomsttalet skedde som väntat på finska med tolk. Att diskutera öga mot öga över en bit mat är värdefullt för att få en bättre bild av hur man ser på saker och ting. Under lunchen uttryckte Maria Tolppanen (SF) en oro över att okunskapen och fördomarna om Åland och ålänningarna är stor i Finland.

Under besöket passade de socialdemokratiska lagtingsledmöterna Sara Kemetter, Carina Aaltonen, Göte Winé och Tony Wikström även på att träffa SDPs riksdagsgrupp. Flera partitoppar uttryckte sin besvikelse över sveket rörande vindkraftsstödet, och den åländska lagtingsgruppens ordförande Sara Kemetter sade i sitt tal till gruppen att vi nu ska se framåt och se över andra möjligheter för en grön framtid, inte minst gällande solenergi. Hon lyfte också fram problematiken kring en eventuell Sote-reform som skulle få stora konsekvenser för Åland och drog paralleller med arbetet kring självstyrelsereformen:

– Det är viktigt att vi får ett stabilt, rättvist och långsiktigt system som ger ålänningarna möjlighet att fortsättningsvis utveckla sin välfärd! Underströk Kemetter.

Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne lovade samtidigt att stöda ansträngningarna för att Chipsfabriken ska stanna på Åland. Rinne kommer även att kontakta det socialdemokratiska partiet i Norge, Arbeiderpartiet, för att hjälpa till med påtryckningar gentemot moderbolaget Orkla. Som en bonus hann lagtingsgruppen delta i invigningen av SDPs nya lokaler i centrala Helsingfors och även där knyta många nya kontakter.

 

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen
Sara Kemetter
Carina Aaltonen
Göte Winé
Tony Wikström

———————————–

Kortfattad version:

Under lagtingsgruppens besök till Helsingfors igår passade de socialdemokratiska
lagtingsledmöterna Sara Kemetter, Carina Aaltonen, Göte Winé och Tony Wikström på att träffa S-riksdagsgrupp.

Bland annat diskuterades det uteblivna vindkraftsstödet och vad den s.k. Sote-reformen (social- och hälsovårdsreformen) skulle kunna innebära för Åland. Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne lovade samtidigt att stöda ansträngningarna för att Chipsfabriken ska stanna på Åland. Rinne kommer även att kontakta det socialdemokratiska partiet i Norge, Arbeiderpartiet, för att hjälpa till med påtryckningar gentemot moderbolaget Orkla.