Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater

På bettet genom hela livet – om allmän tandvård för äldre

Publicerat 16.05.2018

Alandicadebatt 13.6. kl. 17-17.50 Plats: Alandica Kultur och Kongress, rum Ramsö Välkommen på vårt seminarium om äldres behov av allmän tandvård. För äldres hälsa är tänder mycket viktiga. Har man hela och friska tänder är chansen större att man är frisk i övrigt. Men friska tänder kräver regelbunden kontakt med tandvården. På seminariet diskuteras de äldres möjligheter till tandvård oberoende av deras ekonomiska resurser. Inledning: Anders Westermark, docent käkkirurgi, klinikchef kirurgkliniken ÅHS Panelsamtal: Leif Jansson, ordförande i Äldrerådet i Mariehamn, Carina Aaltonen (s), lagtingsledamot, ordf. för social- och miljöutskottet, Anders Westermark, docent käkkirurgi, klinikchef kirurgkliniken ÅHS Moderator: Sara Kemetter (s)

1 maj om trygghet och solidaritet

Publicerat 01.05.2018

Första maj 2018 firades traditionsenligt av Ålands socialdemokrater med ärtsoppa, tal och sång. Trots det råkalla vädret var uppslutningen god och ärtsoppan hade strykande åtgång. Våra röda ballonger delades ut som sig brukar. Sossekören, Cajsa och Ebba Hallbäck samt Smilla Påvall underhöll med sång. Temat för i år var trygghet och solidaritet. Först i tur att tala var partiordförande Camilla Gunell. Därefter talade Miina Fagerlund (s), Elin Sundback (FFC), Wilhelm Mattsson (s) och Igge Holmberg (s). Här följer Camilla Gunells tal: Välkomna att fira första maj med arbetarrörelsen på Åland, facket och socialdemokraterna. Idag firar vi världen över med tal… Läs mera

Carina Aaltonen får prestigefyllt miljöpris

Publicerat 11.04.2018

Vi säger grattis till vår lagtingsledamot Carina Aaltonen som tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt arbete för vattenmiljön och hållbarhetsarbete. Det är Östersjöns delegation som beslutat om priset.   Så här lyder prismotiveringen: Lagtingsledamot, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen från Åland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. Hon har initierat och drivit frågor för ett renare hav under flera mandatperioder i det åländska parlamentet, som ordförande för social- och miljöutskottet och inom det nordiska samarbetet. I egenskap av social- och miljöminister tog hon initiativ till “Omställning Åland –… Läs mera

Aktiveringsmodellen bekymmer också för åländska arbetssökande

Publicerat 28.03.2018

Den aktiveringsmodell som regeringen Sipilä infört sedan årsskiftet väcker oro bland arbetslösa både i riket och på Åland. Lagstiftningen är så ny att det ännu inte är helt klart hur modellen kommer att påverka olika grupper av arbetslösa och deras inkomster. Naturligtvis blir den ekonomiska oron stor eftersom de arbetslösas inkomster är låga redan från tidigare. Även på Åland och AMS försöker man finna rutiner för att hantera den nya lagen. Avsikten med aktiveringsmodellen är att öka sysselsättningen och tvinga de arbetslösa att aktivare söka jobb eller flytta till orter där det finns arbete. Målsättningen att öka sysselsättningen är lovvärd… Läs mera

Äldre har inte fått säga sitt om privatisering

Publicerat 16.03.2018

Jomala kommun överväger att genomföra en privatisering av äldreomsorgen genom ett beslut i kommunstyrelsen. Detta anser vi socialdemokrater att är odemokratiskt och fel. En så stor fråga som berör våra äldres omsorg borde i demokratisk ordning behandlas av fullmäktige i Jomala och föregås av en öppen debatt så att kommuninvånarna kan få information om konsekvenserna av en privatisering. Äldreomsorgen kommer förr eller senare att beröra oss alla. Att upphandla äldreomsorg är vanligt i Finland i synnerhet i kommuner med dålig ekonomi. I Sverige ägs sex av de sju största vårdbolagen av riskkapitalister. Hittills har vi på Åland varit förskonade från… Läs mera

Nina Fellmans tal vid kransnedläggningen i Godby

Publicerat 20.02.2018

Den 19 februari 2018 arrangerade Ålands socialdemokrater en minnesceremoni för att hedra de rödgardister som avrättades för 100 år sedan vid Färjsundet. Ett tjugotal närvarade vid kransnedläggningen. Minister Nina Fellman och lagtingsledamot Igge Holmberg höll tal. Här följer Fellmans tal: Min mormor Aura blev 94 år gammal. Hon var så röd som man blir, partitrogen kommunist, arbetare, fattigfolk. När hon såg en dokumentär om marsalk Mannerheim på tv så måste hon ta en nitro, för hon blev så förbannad, och personalen på äldreboendet tyckte att hon kanske skulle titta på något annat i stället. I hennes ryggmärg, i hennes liv… Läs mera

Ålands socialdemokrater på SAMAK

Publicerat 09.02.2018

Ålands socialdemokrater deltog under måndag och tisdag den 5-6.2. i SAMAKs 25:e arbetarkongress. Med på kongressen, som i år hölls på Arlanda, var minister Camilla Gunell, lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Göte Winé samt den nya partisekreteraren Kristin Mattsson. SAMAK är nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté och består av de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Norden. I år diskuterades särskilt den s.k. nordiska modellen, hur den kan stärkas och vidareutvecklas. Den nordiska modellen är unik för Norden och innebär i korthet att samhället organiseras så att människor kan leva i ett stabilt land med hög levnadsstandard, utjämning, jämställdhet och hållbar utveckling. Åtgärder och… Läs mera

Små kommuner begränsar

Publicerat 25.01.2018

I några kommuner är det rådgivande folkomröstning på söndag. Denna gång gäller frågan ifall kommunen du bor i skall fortsätta ”vara självständig” eller gå ihop med någon/några andra kommuner. Idag har vi 16 kommuner – våra kommuners ekonomi gör att servicen som vi idag erbjuder våra invånare är olika. Vissa som är emot kommunreformen säger ”Det är bra att servicen är olika, det visar vår tjusning med litenheten”. Vi i norra Ålands socialdemokrater (NÅS) håller inte med. Vi ser människorna som blir drabbade av kommunens ekonomi och får nej till den service de har rätt till. För dem är litenheten… Läs mera

Tiden är inne för jämställda löner

Publicerat 25.01.2018

Trots åratal av politiskt och fackligt arbete är löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande oacceptabel stor. Den senaste utredningen av löneskillnaderna mellan könen visar att gapet ökat inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn är situationen något bättre. Lönediskrimineringen är ohållbar. Den förekommer överallt. Kvinnor betalas lägre för samma arbete och inom kvinnodominerade branscher är lönenivån genomgående lägre. Vid sidan av löneskillnaden så är rätten till en heltidsanställning inte heller lika självklar i kvinnodominerade branscher som i de mansdominerade. Att männen generellt har ett lågt uttag av föräldraledighet bidrar också till att kvinnors anställningstrygghet och karriärmöjlighet försvagas. Kvinnors och… Läs mera

Tuula skulle vara en modig, varm president

Publicerat 25.01.2018

På söndag är det presidentval. Flera inom Ålands socialdemokrater som har träffat presidentkandidat Tuula Haatainen har bara haft gott att säga om henne. Vi har också sett och hört henne i debatter inför valet och i andra sammanhang och konstaterar att hon är en stark, kompetent och erfaren person som skulle bli en bra president för Finland och Åland. Tuula Haatainen har arbetat och bott på Åland, hon känner ålänningar och semestrar gärna här på fredens öar. Tuula har därför en annan inblick i vårt samhälle och en förståelse kring vad självstyrelsen verkligen innebär. Att ålänningarna fortsättningsvis ska stå utanför… Läs mera