Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater

Camilla Gunells tal i Nordiska rådets session 2018

Publicerat 05.11.2018

Camilla Gunell höll tal på statsministrarnas toppmöte den 30.10. i Nordiska rådet som möttes i Oslo detta år. Mötet hölls efter att Storbritanniens premiärminister Theresa May hade talat. Herr president, ärade nordiska vänner! Vi är inte katastrofresistenta i Norden, så sa den danska författarinnan Hanne-Vibeke Holst när hon i Sveriges tv presenterade sin senaste bok Som pesten. Vi är inte katastrofresistenta i Norden, fast vi lever som vi tror att vi skulle vara det i våra trygga nordiska samhällen. För våra samhällen är starka, rika och säkra i jämförelse med nästan alla andra länder i världen. Tilliten är stor och… Läs mera

Sjukvård och klimat i topp i enkätundersökning

Publicerat 08.10.2018

Ålands socialdemokrater hade under AlandicaDebatt 13-14.6.2018 en liten enkät för besökare att fylla i, med frågor om vad man tycker att är viktigast att vi på Ålands socialdemokrater ska jobba med. Vi hade sex ämnen med i enkäten som vi tycker att alla är viktiga politikområden att utveckla. Av dem fick svararna välja ut de tre som de tyckte var de viktigaste. Områdena var: sjukvård, miljö- och klimat, äldreomsorg/utbildning, skola, kommunreform och kollektivtrafik. Naturligtvis tror vi att de flesta, liksom vi, tycker att alla frågor är viktiga, men nu ville vi se vad som uppfattas ha riktigt hög prioritet. Det… Läs mera

Åland måste ha ett välfungerande barnskydd

Publicerat 05.10.2018

Ålands socialdemokrater har under hösten fördjupat sig i frågan om barnskyddet på Åland och tyvärr finns det mycket att göra för att förbättra situationen. Från många anställda inom den sociala sektorn, vården, skolorna och organisationer som jobbar med barn är budskapet tydligt och har varit det länge: Ge oss ett enat åländskt barnskydd så att vi kan göra vårt jobb så bra som möjligt, för barnens bästa. Argumenten är kända. Ett gemensamt barnskydd är att föredra av framför allt två orsaker: större rättssäkerhet för klienterna och mera möjlighet till expertis. Alla barn och föräldrar har rätt till jämlik, korrekt och… Läs mera

Håll de åländska sjöarna rena – minska alla utsläpp!

Publicerat 01.10.2018

Vid Ålands socialdemokraters lunchträff om vatten den 27 september fördes en livlig men saklig diskussion om vattenförsörjningen på Åland. Den torra sommaren har väckt oro inför framtiden och möjligheterna att långsiktigt säkra en hållbar vattenförsörjning. Vid diskussionen kom glädjande fakta. Fasta Åland har många sjöar och träsk och vattenförsörjningen kan glädjande nog tryggas under förutsättning att vattnet i sjöarna är rent. I skärgården är läget besvärligare på grund av avsaknaden av ytvattentäkter. Slutsatserna från lunchdiskussionen är: 1) Landskapsregeringen och kommunerna bör snarast förbättra skyddet för de vattentäkter som nu används för vattenförsörjningen bland annat måste utsläppen minskas till Långsjön och… Läs mera

Hållbar handel behöver ingen skiljedomstol

Publicerat 11.09.2018

  Att bedriva handel har människor gjort i alla tider.  Handel driver ekonomin och ger arbetsplatser. Socialdemokraterna har i alla tider verkat för öppna gränser för handel och sett exporten som viktig för ett lands ekonomi och som ett medel som kunnat lyfta våra länder ur fattigdom. Skatteintäkterna från handeln ger styrka att skapa jämlikhet och välfärd. Vi är därför för fri handel, men bara  så länge den globala handeln verkar under schyssta arbetsvillkor och med respekt för miljön. Så är det inte idag. Människor och barn i världens fattiga länder utnyttjas, i tillverkningen av prylar och kläder som vi… Läs mera

Presentation av kommunreformen för Lagtinget

Publicerat 04.06.2018

Minister Nina Fellmans anförande om kommunreformen den 4.6.2018 kan du läsa i sin helhet här: Fru talman, bästa kolleger Inför den här presentationen var det någon som sa till mig att jag bara skulle gå upp och säga: Ni vet ju vad det står där. Var så goda. Det vill jag förstås inte göra, dels för att jag inte tror att alla ännu hunnit bekanta sig med alla delar av lagförslaget, dels för att jag tycker att det är bra att i detta skede av ett stort reformprojekt reflektera över vad som väglett arbetet, vilka överväganden som gjorts och vilka… Läs mera

Hållbarhet och skärgårdstrafiken

Publicerat 30.05.2018

Socialdemokraternas lagtingsgrupp uppskattar det stora arbete och engagemang som Ålands natur- och miljö har lagt ner för att få människor att intressera sig för en hållbar skärgårdstrafik. Det välkomnar vi. Medborgarinitiativ är viktiga för att stärka demokratin och människors tro på att man kan var med och påverka och förändra. Intresset för miljöfrågor finns, de finns visar Ålands natur och miljö som genom strategiskt arbete har fått över 1000 medlemmar på kort tid. Föreningens aktivister har pratat med massor av folk och hela 1888 röstberättigade har undertecknat detta medborgarinitiativ. Tack till min lagtingsgrupp för förtroendet att låta mig hålla det… Läs mera

Debatten om tiggeriförbudet

Publicerat 29.05.2018

Att förbjuda tiggeri är ett försök till att förbjuda fattigdom – en populistisk icke-lösning på ett systematiskt problem. Vi behöver strukturella förändringar av samhällssystemet så att andra alternativ till försörjning blir möjligt, och vi ska aldrig förbjuda människor från att be om hjälp. Förändring behöver även ske på alla nivåer. Debatten om ett tiggeriförbud återkommer med jämna mellanrum, man kan jämföra med en liknande diskussion som fanns på 1990-talet. Då skar man ned mycket på välfärdssystemen och man såg även svenskar som tiggde på gatorna. Även då hördes röster från bland annat handelsmän och högerpartierna om ett förbud. Men det… Läs mera

Sara Kemetter om värnpliktsfrågan på Åland

Publicerat 25.05.2018

Lyssna på Sara Kemetter i frågan om allmän medborgarplikt bör gälla också Åland i framtiden. En tankesmedja, ledd av Elisabeth Rehn föreslår att militärtjänstgöringen i Finland ska ersättas av en medborgartjänst som skulle gälla alla, också ålänningar. Kemetter var med på Radio Vega i Slaget efter tolv, den 25.5.2018, för att diskutera hur hon ser på saken. Här kan du lyssna på programmet: arenan//yle.fi          

På bettet genom hela livet – om allmän tandvård för äldre

Publicerat 16.05.2018

Alandicadebatt 13.6. kl. 17-17.50 Plats: Alandica Kultur och Kongress, rum Ramsö Välkommen på vårt seminarium om äldres behov av allmän tandvård. För äldres hälsa är tänder mycket viktiga. Har man hela och friska tänder är chansen större att man är frisk i övrigt. Men friska tänder kräver regelbunden kontakt med tandvården. På seminariet diskuteras de äldres möjligheter till tandvård oberoende av deras ekonomiska resurser. Inledning: Anders Westermark, docent käkkirurgi, klinikchef kirurgkliniken ÅHS Panelsamtal: Leif Jansson, ordförande i Äldrerådet i Mariehamn, Carina Aaltonen (s), lagtingsledamot, ordf. för social- och miljöutskottet, Anders Westermark, docent käkkirurgi, klinikchef kirurgkliniken ÅHS Moderator: Sara Kemetter (s)