Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater
Kören 1

Första maj utanför Sittkoffs kl. 12

Publicerat 28.04.2016

Ålands socialdemokrater firar traditionsenligt första maj utanför Sittkoff kl. 12 med tal, kampsång och musik. Konferencier: partiordförande Camilla Gunell. 2016 års talare är: Britt-Marie Sjöström-Kärki, Freddie Forsman, Rebecca Åkers, Tony Wikström och Nina Fellman. Musik: Sossekören samt Kulturens resa (med gästartisten Dawcoumba Diop från Sverige) I år bjuder vi på ärtsoppa från Ålands yrkesgymnasium, Livsstil och hälsa, klasserna: -13, -14, -15.

SARA

Stark välfärd värnar om de svaga

Publicerat 25.04.2016

Fru Talman, bästa lagtingsledamöter. Det är en strävsam och målmedveten arbetsbudget som landskapsregeringen idag presenterar. De har kavlat upp ärmarna och är beredda på ett hårt arbete. Utgångspunkten är bättre för Åland än för de flesta regioner och länder i vår omvärld. Landskapet har inte några skulder, arbetslösheten är fortsättningsvis låg, inflyttningen och befolkningsökningen är positiv och sammanhållningen i det åländska samhället är god. Vi har med andra ord de bästa förutsättningarna att klara upp situationen om vi samarbetar och ser möjligheter. Det är med stort allvar regeringen Sjögren tagit sig an uppgiften att hantera hållbarhetsgapet. Ekonomisk stabilitet ger samhället… Läs mera

help concept, special toned photo f/x, focus point selective

Viktigt att skona hårt utsatta

Publicerat 18.04.2016

Regeringen Sjögrens tilläggsbudget är nu presenterad. Som noteras är det stora inbesparingar som ska göras. Eftersom ekonomin i riket inte repat sig, sätter det sina tydliga spår i en förhållandevis statisk klumpsumma till Åland. Tyvärr ligger den för lågt i relation till kostnaderna för den välfärd som vi har. Vi har en klyfta mellan intäkter och verksamhetskostnader som måste hanteras. Om och när klumpsumman ökar, vilket den bedöms göra de kommande åren, är det vår förhoppning att beloppen för inbesparingarna kan lindras eftersom det inom många verksamheter finns ett stort behov av utveckling och investeringar. Det kostnadstryck som sätts på… Läs mera

Ver2S3 g

SOTE-reformen kan ge nya möjligheter för Åland

Publicerat 15.04.2016

I finska media diskuteras SOTE-reformen. Grundtanken är att genom reformen slå ihop hälso- och sjukvården med socialvården och överföra dessa från kommunalnivå till landskapsnivå. Förslaget ligger också på att Finland ska få 18 sjukvårdsområden och 5 landskap. Idag har Åland ett annat system än övriga Finland och ÅHS levererar redan en högkvalitativ hälso- och sjukvård på landskapsnivå. Socialvården börjar hitta sin form i kommunernas socialtjänst, KST. Här skapas ett åländskt socialvårdsområde för att garantera en mer rättvis service över hela landskapet. Genom sin självständighet kan också KST utvecklas och anpassas efter samhället i stort oavsett framtida kommunstruktur och kommunernas antal.… Läs mera

FOLKTINGET

Sara och Göte på Folktingets vårsession

Publicerat 11.04.2016

I helgen deltog Sara Kemetter (S) och Göte Winé (S) i Svenska Finlands Folktings session i Helsingfors. Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade sessionen och lyfte bl.a. fram vård- och regionförvaltningsreformen och möjligheterna att tillgodose tillgången till svenskspråkig service. Blomqvist lyfte också upp tingsrätternas framtida domkretsar. I framtiden kommer det att finnas 20 tingsrättsorter i stället för nuvarande 27. – Jag är mycket oroad över hur den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd ska garanteras i de framtida domkretsarna. Domstolarnas faktiska förmåga att säkerställa de språkliga rättigheterna är en del av individens rättsskydd och utgör en central förutsättning för en rättvis rättegång, sade ordförande… Läs mera