Ålands socialdemokrater Ålands socialdemokrater

Äldre har inte fått säga sitt om privatisering

Publicerat 16.03.2018

Jomala kommun överväger att genomföra en privatisering av äldreomsorgen genom ett beslut i kommunstyrelsen. Detta anser vi socialdemokrater att är odemokratiskt och fel. En så stor fråga som berör våra äldres omsorg borde i demokratisk ordning behandlas av fullmäktige i Jomala och föregås av en öppen debatt så att kommuninvånarna kan få information om konsekvenserna av en privatisering. Äldreomsorgen kommer förr eller senare att beröra oss alla. Att upphandla äldreomsorg är vanligt i Finland i synnerhet i kommuner med dålig ekonomi. I Sverige ägs sex av de sju största vårdbolagen av riskkapitalister. Hittills har vi på Åland varit förskonade från… Läs mera

Nina Fellmans tal vid kransnedläggningen i Godby

Publicerat 20.02.2018

Den 19 februari 2018 arrangerade Ålands socialdemokrater en minnesceremoni för att hedra de rödgardister som avrättades för 100 år sedan vid Färjsundet. Ett tjugotal närvarade vid kransnedläggningen. Minister Nina Fellman och lagtingsledamot Igge Holmberg höll tal. Här följer Fellmans tal: Min mormor Aura blev 94 år gammal. Hon var så röd som man blir, partitrogen kommunist, arbetare, fattigfolk. När hon såg en dokumentär om marsalk Mannerheim på tv så måste hon ta en nitro, för hon blev så förbannad, och personalen på äldreboendet tyckte att hon kanske skulle titta på något annat i stället. I hennes ryggmärg, i hennes liv… Läs mera

Ålands socialdemokrater på SAMAK

Publicerat 09.02.2018

Ålands socialdemokrater deltog under måndag och tisdag den 5-6.2. i SAMAKs 25:e arbetarkongress. Med på kongressen, som i år hölls på Arlanda, var minister Camilla Gunell, lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Göte Winé samt den nya partisekreteraren Kristin Mattsson. SAMAK är nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté och består av de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Norden. I år diskuterades särskilt den s.k. nordiska modellen, hur den kan stärkas och vidareutvecklas. Den nordiska modellen är unik för Norden och innebär i korthet att samhället organiseras så att människor kan leva i ett stabilt land med hög levnadsstandard, utjämning, jämställdhet och hållbar utveckling. Åtgärder och… Läs mera

Små kommuner begränsar

Publicerat 25.01.2018

I några kommuner är det rådgivande folkomröstning på söndag. Denna gång gäller frågan ifall kommunen du bor i skall fortsätta ”vara självständig” eller gå ihop med någon/några andra kommuner. Idag har vi 16 kommuner – våra kommuners ekonomi gör att servicen som vi idag erbjuder våra invånare är olika. Vissa som är emot kommunreformen säger ”Det är bra att servicen är olika, det visar vår tjusning med litenheten”. Vi i norra Ålands socialdemokrater (NÅS) håller inte med. Vi ser människorna som blir drabbade av kommunens ekonomi och får nej till den service de har rätt till. För dem är litenheten… Läs mera

Tiden är inne för jämställda löner

Publicerat 25.01.2018

Trots åratal av politiskt och fackligt arbete är löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande oacceptabel stor. Den senaste utredningen av löneskillnaderna mellan könen visar att gapet ökat inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn är situationen något bättre. Lönediskrimineringen är ohållbar. Den förekommer överallt. Kvinnor betalas lägre för samma arbete och inom kvinnodominerade branscher är lönenivån genomgående lägre. Vid sidan av löneskillnaden så är rätten till en heltidsanställning inte heller lika självklar i kvinnodominerade branscher som i de mansdominerade. Att männen generellt har ett lågt uttag av föräldraledighet bidrar också till att kvinnors anställningstrygghet och karriärmöjlighet försvagas. Kvinnors och… Läs mera