Vi behöver inte välja mellan välfärd och invandring

Nu visar det sig i rapport efter rapport att länder med stor invandring utvecklas mer och går med vinst, att invandring i sig inte är en något negativt utan tvärtom. Det är viktigt med fakta då debatten om invandrare och flyktingar tenderar att bli väldigt känslomässig och bygga på rädslor för de okända.

I den senaste rapporten ”900 miljarder skäl att uppskatta invandring” som gjorts av Arenas chefsekonom Sandro Scocco i samarbete med docenten i ekonomisk historia Lars Fredrik Andersson visar de att invandringen har varit en god affär för Sverige. Efterkrigstidens inflyttade skattebetalare har dragit in ca 65 miljarder per år. Även idag täcker utlandsfödda sina egna kostnader och ger en vinst, även om vinsten i dag är mindre än på 1960- och 70-talen. Det innebär att minskad invandring är olönsamt och inte alls som t ex Sverige Demokraterna påstår skulle rädda äldreomsorgen.

Visst innebär invandring ofta stora kostnader i början, men all invandring borde ses som en investering i människor och ju bättre mottagande vi har desto bättre för samhällets ekonomi och inte minst desto bättre för de som kommer och vill leva, bo och arbeta här.

Det som är viktigt och gäller hela tiden, är att arbeta politiskt med dynamiken i samhället och fördelningspolitiken. Det kapitalistiska systemet är varken ont eller gott utan en drivkraft att styra. Politiken ska stimulera, utbilda och begränsa där de behövs. Dessutom vet vi att ett samhälle där klyftorna ökar och de rikare bara blir rikare varken gynnar arbete, tillväxte eller människorna.

På Åland har vi alla möjligheter att utveckla ett bra mottagande och en bra inkludering av inflyttade.

Mia Hanström (S)