Satsa på social hållbarhet

I kommuner och landskap pågår budgetarbetet inför 2021 för fullt samtidigt som vi är mitt inne i en pågående pandemi. Inom kort kommer politikerna i Jomala kommun att involveras i budgetarbetet. Socialdemokraterna vill att detta arbete ska vara konstruktivt, långsiktigt och med invånarnas bästa som målsättning. Vi motsäger oss radikala inbesparingar och nedskärningar i den offentliga servicen med hänvisning till coronaläget. Mariehamns politiker och partier har nyligen enats om att inte strama åt budgetramarna. Vi vill att Jomala ska följa i samma spår. Jomala och Mariehamn utgör tillsammans Ålands ekonomiska motor. Vi har därför ett särskilt ansvar att inte fördjupa krisen och skapa en permanent hög arbetslöshet, något som är förödande för den enskilda personen, dennes familj och samhället i stort.

Nu är det viktigt att hålla igång både människor och näringsliv. Vi måste se till att barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen fungerar på bästa sätt och att det finns både tillräckligt med kompetent personal och ordentliga lokaler. Vi står helt och hållet bakom detta citat av Jomalas nya kommundirektör Christian Dreyer: När omvärlden är kaotisk och upplevs hotande ska det offentliga samhället vara lugnt och stabilt och vara något invånare kan lita på. Här spelar kommunerna en stor roll i den sociala hållbarheten. (Bärkrafts samordningsmöte, 12.5.2020)

Vi vill att ett nytt daghem i Möckelö strand byggs så snabbt som möjligt och att Vikingaåsens skola byggs om och förstoras. Planeringen av ett effektiviserat serviceboende vid Rönngården är också något vi prioriterar. Vi vill att alla barn som behöver stöd ska få det. Vi ser gärna att samarbete med Mariehamn gällande en elektrifierad kollektivtrafik. Vi vill att Jomala kommun ska vara en god arbetsgivare där alla anställda ska trivas och ha möjlighet att utvecklas. Alla åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav är också nödvändiga.

Vad vill du att Jomala ska satsa på nästa år? Hör av dig till din politiker och berätta vad du tycker.

Socialdemokraterna i Jomala
Carina Aaltonen
Kicki Blomqvist
Hedvig Stenros
Siv Ekström
Effie Pla