Klargörande om beskattningsfrågan

Att likställa Socialdemokraternas visioner om den framtida åländska beskattningen med Ålands framtids visioner är missvisande. Med anledning av återkommande tolkningar från andra är det dags att klargöra vad Ålands socialdemokrater menar.

Socialdemokraterna önskar dela samma system och administration som finns med skattebyrån idag, men där Åland, till skillnad från nuläget, själv ska få förvalta de skatter som betalas härifrån. Sundbacks resonemang handlar om att Åland skulle hålla en större del av sina skattepengar här istället för att skicka iväg dem via Helsingfors och sedan få tillbaka en del av dem i form av det som många kallar för ”klumpsumma” och ”flitpeng”.

För socialdemokraterna handlar det alltså inte om att ta över beskattningen, utan om att hålla en större del av skattepengarna på Åland – ett system som inte ifrågasatts av näringslivet på Åland.

Kristallkulan som Jack Sjölund frågar efter (Nya Åland 16.02.2016) är i socialdemokraternas fall ÅSUB:s rapport 2015:4 framtagen av forskningschefen Jouko Kinnunen och utredaren Johan Flink.

Rapporten ”Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland” togs fram som ett underlag för den grupp som tillsattes av Ålandskommittén med uppdraget att särskilt titta på de ekonomiska utfallen av olika reformalternativ. Siffrorna visade att Åland kontinuerligt gått miste om miljontals euro under perioden 1993-2013 med nuvarande skattesystem jämfört med om vi skulle ha haft en modell där de åländska skattepengarna skulle ha stannat kvar på Åland.

Vad gäller framtiden så visade ÅSUBs rapport 20 olika framtida utfall, där tanken om att behålla skatteintäkterna på Åland fortsättningsvis är ett starkt alternativ.

Helena Flöjt-Josefsson
Sekreterare för Ålands socialdemokraters lagtingsgrupp