Den nordiska modellen – utmaningar och möjligheter i en ny tid

I slutet av förra veckan höll den nordiska socialdemokratiska samarbetskommittén, SAMAK, sitt årsmöte i Stockholm. Mötet var välrepresenterat med alla socialdemokratiska ordföranden i Norden samt de fackliga förbundens ledningar. Åland representerades av socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell, vice ordförande Göte Winé och lagtingsgruppledare Sara Kemetter.

Mötet gjorde ett gemensamt uttalande och enades kring politiska linjedragningar. Särskilt poängterades vikten av den nordiska välfärdsmodellen och hur ett välorganiserat arbetsliv och utbildning är nyckeln till nya arbetsplatser och ökad produktivitet.

Camilla Gunell medverkade i panelen kring ”Den nordiska modellen – utmaningar och möjligheter i en ny tid”. I panelen lyftes fackens betydelse i arbetet mot social dumpning och osäkra arbetsvillkor fram. På mötet belystes också vikten av att kollektivavtal fortsättningsvis förhandlas fram mellan tre parter. Något som också kom med i det gemensamma uttalandet från mötet.

Internationellt har den nordiska välfärdsmodellen fått mycket uppmärksamhet då den visat sig framgångsrik även under svåra tider. Den nordiska modellen bygger på breda trygghetssystemen, ett välorganiserat arbetsliv och en ansvarsfull ekonomisk politik, något som är extra viktigt i tider av snabba förändringar och kris.

Under mötet diskuterades flyktingsituationen i Norden och Europa. Genom arbetsplatser, utbildningsmöjligheter och möjligheten att lära sig språket snabbt skapas en god integration. De åländska delegaterna lyfte fram problemet med den växande rasismen i Finland och önskade att mötet skulle enas kring nolltolerans mot rasism och hatretorik.

Arbetarrörelsens motto om frihet, jämlikhet, gemenskap och hårt arbete är viktigare än på mycket länge. Genom SAMAK fortsätter socialdemokraterna i Norden att se på utmaningar, möjligheter och framtid tillsammans.