Attitydarbetet ska prioriteras tidigt

Unga män med en stereotyp syn på manligt och kvinnligt använder tre gånger mer våld än andra.

Att läget inte är bra just nu så kan man konstatera efter #metoo debatten kommit fram. Efter att tagit del av lite av vad som stått på #metoo sidorna är skrämmande och avskyvärt. Att vissa pojkar och män beter sig som svin ( ursäkta uttrycket).

Jag är man, jag är idrottsledare på min fritid. Och här blir man att fundera vad man kan förändra.

Då blir jag och fundera på organisationen ”Team Locker room talk”. Under mina 28 som idrottsledare så har jag hört mycket i omklädningsrum, på träningar och i tävlingssituationer men vad gör vi åt det?
Säger man till eller blundar man och säger ” man vet hur killar är”
Här tycker jag idrotten har en viktig roll – att sätta normer på vad som är rätt i sin förening.
Team locker room talk går in och jobbar med värderingar. Män som är utbildade jobbar med killar och normer.
”Team locker room talk” arbetar för att stoppa snacket som leder till skeva värderingar. Det handlar om att hjälpa unga killar att få de rätta normerna. De vill bygga schysstare, mer jämställt och respektfullt samhälle i framtiden.

Ålands idrott jobbar tillsammans med Rädda barnen med projektet ”trygg idrott för alla”, kommer vi åt en förändring med det? –  Ett litet steg framåt är bättre än inget.

Men Team locker room talk som de har i Sverige eller organisationen ”Organisationen män för jämställdhet” är också och pratar om detta i skolor. Och där måste vi börja med normer och värderingar. Män som pratar med pojkar i skolor.

Jag tror vi måste börja jobba närmare pojkar, jobba med värderingar. Här måste man också försöka komma in i skolan. All idrott och föreningsliv är bra men vi når inte alla.

Det är inte alla pojkar och män som beter sig så illa. Vi har fantastiska pojkar och män. Men vi behöver nå alla. Vi behöver de starka, de med rätt värderingar att vara med i diskussionerna – leda diskussionerna in på rätt.
Stärka det positiva, stärka pojkar och mäns diskussioner att våga öppet prata mer jämställt.

Alla män är betydelsefulla i kampen för att förändra de destruktiva manlighetsnormer som föder denna trakasserikulturen. Varje man har ett ansvar att vara en positiv förebild och stå upp för samtyckeskultur snarare än den våldtäktskultur som just nu drabbar så många, så hårt. Män bör fokusera på maskulint självansvar, självklart med en feministisk analys som grund. Vi skall inte behöva tvinga kvinnor att lära sig slåss och försvara sig. Istället måste vi jobba för en kultur om maskulint självansvar.

Med det menar jag att vi män är förebilder och här måste man se vad man kan göra för ett samhälle där vi skall leva fritt från sexistiska uttryck, trakasserier. Mäns våld mot kvinnor och övergrepp är förkastligt och skall givetvis straffas.
Alla skall ha rätt att få leva i trygghet och fritt från alla kränkningar.

Som gruppeldare Kemetter sa är det dags för män att ta avstånd från grabbkulturen, skämt på kvinnors bekostnad. Här har vi en viktig roll att jobba med det. Vi måste få fram att det är manligt att prata känslor och visa sig sårbar.
Som man och som pappa har jag ett ansvar att vara en god förebild. Som förälder till söner, så är det mina värderingar som jag pratar där hemma som påverkar mina barn.

Denna debatt är bra

Men vad händer nu?
Att vi partier tar avstånd från detta är säkert bra – men leder det till resultat?

Förlåt att jag säger det men jag tycker detta är ett spel för galleriet om vi inte visar åtgärder.

– Våld i nära relationer

– Barns och ungas mående

–  Jobba med attityderna

Vi kan lagstifta och jag håller med ledamot Tony Wikström om att enat stå bakom ett initiativ, motion eller vad det skall vara om samtyckeslagstiftning.

Fina ord är bra men leder sällan till förändring.

Jag har tidigare jobbat med killgrupper, jag har haft sexualundervisning i skolor där vi pratat om porrfilmer, vem är offret. Vi har pratat om att respektera ett nej är ett nej.
Jag gick utbildning på RFSU som står för Riksförbundet för sexuell upplysning. Det är nu 20 år sen så jag säger inte jag har svar. – Jag vet inte ens vad som görs idag. Finns det män som pratar sexualitet och värderingar med killar idag?
Skall det göras, leder det till resultat?

Vill vi verkligen få till stånd en förändring måste vi jobba på många plan. I Stockholm finns kunskap om detta, säkert här på Åland också. Men vi måste få någon som ser hur vi jobbar med värderingar på lång sikt och vad kan vi göra vi idag?
Vi måste göra något

I Sverige finns:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Män för Jämställdhet som är en organisation som arbetar med fokus på män, maskulinitet och våld. De arbetar för jämställdhet, kvinnofrid och ett samhälle utan våld.

Vill vi visa verkstad, – ordna ett seminarium om åtgärder. Låt Åland med sitt geografiska läge sammanföra Sveriges kunskaper, bjud in från Finland. Låt oss nu bekräfta de tjejer och kvinnor som släppt fram allt de hållit hemligt och skämts över.

Låt oss ge dem ett minne, – Åland tog tag i detta och ordnade seminarium, ett seminarium med konkreta åtgärder.

Hur jobbar vi konkret med dessa frågor? Antagligen skall det börjas redan i dagisåldern och sen vidare. Men låt oss här med detta veta nu hur kan vi konkret jobba med dessa män att för att nå förändring.

Det räcker nu – när vi går samman kan vi förändra.

 

Göte Winé (S)

Anförande i Ålands lagting i debatten kring #metoo 10.01.2018