Äntligen en ny Vårdöbro

Vårdöbron har under en alltför lång period varit en het potatis som debatterats flitigt i media och inom politiken. Igår kväll var Ålands Socialdemokrater på plats för att dela glädjebudskapet med Vårdöborna – budskapet om att en enad landskapsregering äntligen står bakom satsningen på en ny bro.

Den förlängda proceduren med extra utredning har kostat extra skattepengar samtidigt som den befintliga bron blivit i allt sämre skick. Men inget ont som inte har något gott med sig. Den nya rapporten har blåst bort alla eventuella tvivel och spekulationer om vad som skulle ha varit det bästa alternativet för Åland.

Bakom beslutet ligger hårt arbete av många tjänstemän, politiker och ålänningar. Å ena sidan har Socialdemokraterna och Centern tillsammans jobbat och lobbat hårt och dessutom genomgående röstat för en ny bro. Dessa partier har, liksom bland annat Vårdöborna, ansett att det inte funnits andra säkra eller nationalekonomiskt försvarbara alternativ.

Men dagens ros hör ändå hemma hos folkrörelsen! Under denna hårda kamp har en enorm folkrörelse och gemenskap vuxit fram, en gemenskap som också stärker skärgården och hela Åland. Tack vårdöbor, skärgårdsbor och andra ålänningar för en fin folkrörelse – och ett stort grattis för att folkrörelsen gick segrande och stärkt ur kampen.

Helena Flöjt-Josefsson (S)

Partisekreterare