Quiz

Åland bör vara en föregångare i kampen mot klimatförändringen, även om det skulle innebära
ökade kostnader för ålänningarna.

Ja
Nej

Rätt!

Fel!

Vad tycker du om kollektivtrafiken på Åland?


Med byggas ut menas genom knyta samman stad, landsbygd och skärgård med tätare turer
Är bra som den är
Borde byggas ut mot avgift
Borde byggas ut och vara avgiftsfri för användarna
Kan inte ta ställning

Rätt!

Fel!

Hur vill du att tandvården ska utvecklas på Åland?


Tandvården idag: endast till barn och unga samt åt vissa grupper som prioriterats av medicinska och sociala skäl
Allmän tandvård ska ges åt alla
Allmän tandvård åt alla med en årsinkomst under 15 000
Allmän tandvård ska vara som den är idag
Kan inte ta ställning

Rätt!

Fel!

Ska vinster inom vården förbjudas?


 
Ja, social- och hälsovårdstjänster ska produceras i första hand som offentliga tjänster. Både privat och offentlig vård ska övervakas noga
Nej, det behövs valmöjligheter inom vård och äldreomsorg. Privata företag behövs och är önskvärda

Rätt!

Fel!

Ska familjeledigheterna förnyas så att ledigheterna delas jämnt mellan föräldrarna?

Ja, genom lika kvoter för vardera föräldern garanteras ett jämställt föräldraskap
Nej, föräldrarna ska få välja själv hur de delar upp ledigheten

Rätt!

Fel!

Bryr du dig om miljön?
Nej
Ja

Rätt!

Fel!

Sympatiserar du med feministiska värderingar?
Ja
Nej

Rätt!

Fel!

Läroplikten borde utvidgas till att gälla fram till 17-18 år, eller den tid som yrkesutbildningar och gymnasier tar efter genomgånget högstadium
Ja
Nej

Rätt!

Fel!

Finland ska ha en samtyckeslag. Det betyder att den som har sex måste försäkra sig om partnerns samtycke, annars är det olagligt.
Nej
Ja

Rätt!

Fel!

Vilket håller du mera med? A eller B?

a) De flesta människor vill jobba och göra rätt för sig. De som är arbetslösa eller marginaliserade är ofta det p.g.a strukturella omständigheter (familjesituation, klass, etnicitet osv) 

b) Det finns många som inte jobbar fast de kan, de utnyttjar bidragssystemet eller har sig själva att skylla att de inte får jobb, eftersom vi alla har samma möjligheter att skapa oss ett bra liv.
A
B

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Hur mycket socialdemokrat är du?

Du är %%personality%%!

%%description%%

But I'm also %%personality%%

%%description%%

Loading...