Övrig representation

ÅHS, Ålands hälso- och sjukvård: Ulf Weman, ersättare Camilla Gunell
ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: Susanne Kicki Blomqvist, ersättare Rolf Söderlund
Svinryggens deponi: Barbro Sundback
MISE:
Erika Lindberg
Oasen boende- och vårdcenter
: Hedvig Stenros
Kommunernas socialtjänst kf: Henrik Löthman (ersättare)
Kraftnät Åland: Barbro Sundback
Ålands folkhögskolas direktion: Göte Winé (viceordf.)
Ålands kulturdelegation: Pekka Sonck, Maria Svensson
Styrelsen för Ålands polismyndighet: Jessy Eckerman, Ingemar Johansson (ersättare)

Mariehamns energi ab: Sara Kemetter
Mariehamns hamn ab: Sara Kemetter, viceordförande
Marstad: Kristin Mattsson