Övrig representation

ÅHS, Ålands hälso- och sjukvård: Ulf Weman, ersättare Camilla Gunell
ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: Susanne Kicki Blomqvist, ersättare Rolf Söderlund
Svinryggens deponi: Barbro Sundback
MISE:
Kristin Mattsson (ersättare)
Oasen boende- och vårdcenter
: Hedvig Stenros
Förbundsfullmäktige för SÅHD, södra Ålands högstadiedistrikt: Siv Ekström
Kommunernas socialtjänst kf: Henrik Löthman (ersättare)
Kraftnät Åland: Barbro Sundback
Ålands folkhögskolas direktion: Göte Winé (viceordf.)
Ålands kulturdelegation: Pekka Sonck, Maria Svensson
Styrelsen för Ålands polismyndighet: Ingemar Johansson

Mariehamns energi ab: Sara Kemetter
Mariehamns hamn ab: Sara Kemetter, viceordförande