Övrig representation

 

Oasen boende- och vårdcenter: Hedvig Stenros
Förbundsfullmäktige för NÅHD: Helena Flöjt-Josefsson
Förbundsfullmäktige för SÅHD: Siv Ekström
Gode män för lantmäteriförrättningar: Dan Jansén, Johanna Wikström och Per-Åke Aspbäck
Svinryggens deponi: Dan Jansén, Barbro Sundback
MISE: Barbro Sundback, Kristin Mattsson
Nämndemän vid Ålands tingsrätt: Rita Nordberg, Ann Eriksson
Ålands kommunförbund: Rita Nordberg
Ombud till mellankommunal ombudsstämma: Göte Winé
Ålands omsorgsförbund: Ulla Anderssson
Ålands problemavfall: Göte Winé
Kraftnät Åland: Barbro Sundback
Ålands kulturdelegation: Pekka Sonck, Maria Svensson
Långnäs Hamn ab: Mia Hanström
Ålands Utvecklings ab: Helena Flöjt-Josefsson
Ålands folkhögskolas direktion: Göte Winé (viceordf.), Sanna Söderlund