fbpx

Våra kommunalpolitiker

Sidan är ofullständig, uppdateras till slutet av januari då nya ledamöterna valts

 

Finström

 

Jomala

Kommunstyrelsen:

Carina Aaltonen – vice ordförande

KST

Ordinarie                                    Ersättare
Carina Aaltonen                        Kicki Blomqvist

Oasens styrelse:
Hedvig Stenros

Svinryggens styrelse:
Henrik Flöjt

Byggnämnden:

Ordinarie                                   Ersättare
Jeanette Blomqvist                  Kicki Blomqvist

Fastighets AB Jomalabostäder:

Carina Aaltonen

Siv Ekström (bolagsstämma)

Jomala Energi (bolagsstämma):

Siv Ekström

Lemland

Socialnämnden

Ordinarie                                   Ersättare
Ann Eriksson                            Ulf Weman

Skolnämnden   

Ordinarie                                   Ersättare
Joel Lindholm (HI)                 Ulf Weman

Mariehamn

Stadsstyrelsen

Ordinarie                                   Ersättare
Nina Fellman                            Elin Sundback
Henrik Löthman                      Ingemar Johansson

Socialnämnden

Ordinarie                                   Ersättare
Nina Fellman                            Eva Törnroos
Tony Wikström                         Henrik Löthman

Bildningsnämnden

Ordinarie                                   Ersättare
Kristine Dzene                          Elin Sundback
Ante Westmark                        Martin Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden

 

Stadsutvecklingsnämnden

Ordinarie                                   Ersättare
Barbro Sundback                      Dexter Mäkelä

Byggnadsnämnden

Ordinarie                                   Ersättare
Lasse Welroos                           Kristin Mattsson

Revisorerna

Saltvik