fbpx

Våra politiker i Mariehamn

STADSFULLMÄKTIGE

Ulla Andersson – ordinarie

Christian Beijar – ordinarie

Jessy Eckerman – ordinarie

Nina Fellman – ordinarie

Camilla Gunell – ordinarie

Igge Holmberg – ordinarie

Barbro Sundback – ordinarie

STADSSTYRELSEN

Sara Kemetter (vice ordf.) Elin Sundback (ers)

Tony Wikström (ord),  Henrik Löthman (ers)

BILDNINGSNÄMNDEN

Igge Holmberg, Petra Svens

SOCIALNÄMNDEN

Ulla Andersson, Martin Nilsson 

BYGGNADSNÄMNDEN

Kjell Sjöblom

INFRASTRUKTURNÄMNDEN

Jessy Eckerman (ordf), Anders Hallbäck

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Barbro Sundback (ordf), Henrik Löthman

STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN

Christian Beijar

ÖVRIGA MED KOMMUNALA UPPDRAG I MARIEHAMN

Per-Åke Aspbäck, gode man för lantmäteriförättningar

Birger Dahlin, ledamot i äldrerådet

Ann Eriksson, nämndeman, Ålands Tingsrätt

Seedy Fofana, ersättare i bildningsnämnden

Guido Holmberg, ledamot i samarbetskommittén med krigsveteranerna

Harry Karlsson, ledamot i styrelsen för Mariehamns elnät och ersättare i infrastrukturnämnden

Nelly Lindbom, stipendiekommittén

Henrik Löthman, ersättare i socialnämnden

Daniel Macharia, ersättare i kultur- och fritidsnämnd

Ilze Röholm, ersättare i kultur- och fritidsnämnd

Kjell Sjöblom, ledamot i styrelsen för Mariehamns energi och ersättare i byggnadsnämnden 

Eva Törnroos, ersättare i äldrerådet

Anna Vesa, ersättare i socialnämnden