fbpx

Ann Eriksson

Till vardags arbetar jag som ansvarig tandskötare på ÅHS Tandvårdsenhet och som bisyssla som personalhälsovårdare på Medimar 

Det jag brinner lite extra för är tandhälsa, arbetshälsa och ungdomars mående samt att våga vara förälder/vårdnadshavare. Jag vill arbeta för att ALLA ska må bra och att alla ska ha RÄTTEN att må bra. 

Jag vill arbeta för att fler skulle få möjligheten att sköta om sin tand- och munhälsa på bästa sätt, oavsett storlek på plånboken.  

Arbetshälsa och arbetsmiljö är även det viktiga saker. Jag brinner lite extra för lantbrukarnas arbetshälsa, som är de som ser till att vi får mat på bordet. 

Till sist, men inte minst: ungdomars hälsoch att våga vara förälder. Här vill jag arbeta för att Fältarna skulle få mer resurser för sin verksamhet. Vad gäller stöd i föräldraskapefinns mycket mer att göra.  

Kaveh Bahar

Kaveh Bahar är ingenjör och har jobbat som ingenjör sedan han kom till Åland som kvotflykting 1992. Han har nyligen, i 67 års ålder, gått i pension och tänker ägna all sin tid till politik.

Kaveh är stolt att bo i ett landskap som är fascistfritt. Han tror att EU har skapat en bra modell för fred i världen som skall förstärkas och utvidgas. Han tror att åländska politiker som är fientliga mot minoritetsgrupper och jämställdhet måste konfronteras hårdare i tidningar och lagtinget.

Kaveh vill hjälpa till med att förvandla Åland till ett neutralt kolemissionsområde.

Kaveh är en av grundargänget till Ålands mångkulturella förening. Han och föreningen är mycket aktiva på Facebook.

Miina Fagerlund

Miina driver en hjälpmedelsbutik. Hon har ett brinnande intresse för frågor som berör personer med funktionsnedsättning och har länge jobbat för ökad tillgänglighet på Åland. Hon lever själv med funktionsvariation och vill vara en röst i samhället för dem som inte orkar eller inte kan. Hon är även involverad i Medis på flera olika sätt.
Hennes övertygelse är att alla ska ha lika möjligheter, samma värde och att vårt samhälle ska byggas på mångfald och inkludering. Hon har genom Röda korsets vängrupp kommit i nära kontakt med integrationens viktiga arbete och det har alltid varit en självklarhet för henne att alla har rätt till kärlek, oavsett sexuell läggning.
Miina är gift och har tre barn. Dessutom ses hon så gott som alltid i sällskap med en personlig assistent.
Hon sitter i kommunstyrelsen i Finström och är därigenom utsedd som representant för KST-arbetsgrupp inom Ålands omsorgsförbund, Medis referensgrupp, samt är suppleant i fullmäktige för Norra Ålands högstadiedistrikt och Ålands omsorgsförbunds styrelse. Miina leder även Socialdemokraternas grupp Klätterrosorna och är vice ordförande i Ålands Neurologiska förening. När hon behöver ladda batterierna står valet nästan alltid mellan sång och fotografering. Men visste du att ett av hennes intressen faktiskt är att läsa lagtext?
Miina bloggar sporadiskt på http://miinaf.wordpress.com
Hon finns även på facebook. Du kan följa henne på Miina Fagerlund – S politiker på Åland

Martin Nilsson

Martin har tillsammans med sin sambo ett barn, är utbildad maskin- och energiingenjör med inriktning miljöteknik. Martins politiska engagemang startade redan kring millenniumskiftet i och med arbete som ledare för ett Garageprojekt riktat till ungdomar på glid.

Martin är uppväxt i Mariehamn med sina två yngre syskon. Föräldrarna arbetade som dagmamma och busschaufför. Föräldrarnas yrken har med facit i hand haft stor påverkan för Martins val av yrke och politiska engagemang. Faderns chaufförsjobb och två FN-tjänstgöringsperioder i Libanon där han återuppbyggde förstörd infrastruktur så som
vattenledningar och vägar betydde att det till största del var mamma Monicas uppgift att sköta familjen.

Martin har i huvudsak arbetat med teknik inom verkstads- och livsmedelsindustrin medan politiska engagemanget fokuserats på förtroendeuppdrag inom utbildning, fritid och social omsorg.

 

Mia Hanström

Det behövs en politik som bottnar i de socialdemokratiska grundvärderingarna; solidaritet, frihet, fred, jämlikhet och alla människors lika värde. En politik som inte fladdrar hit och dit utan som bottnar i att alla ålänningars lika värde. En politik som har fokus på djur natur och människor.
Mia Hanström, arbetar med folkbildning, ungdomsarbete och jämställdhetsfrågor. Har valt att bo i skärgården, är biodlare och har åsna, häst, hund, vaktlar och höns.

Freddie Forsman

Mitt namn är Freddie Forsman, gift med fjärde barnet på väg. Jobbar på Optinova Jomala tidigare ScanTube som leveransansvarig, är också förtroendeman där. Sitter i Finströms kommunfullmäktige och invånarnämnden. I vår lokala fackförening sitter jag i styrelsen sen många år tillbaka och är även kassör där. Är även vice ordförande i Norrfinströms föreningen.

Jag försöker ta mig till lagtinget för att bevaka arbetares intressen i samhället, det finns allt för lite av det bland dagens beslutsfattare. Också alla barns rätt till idrott hör till mitt område, som måste ses över, det ska inte vara en klassfråga om vilka barn som har råd att utöva idrott.

Maria Svensson

Maria är verksamhetsledare för Föreningen Vårt Hjärta r.f. och har ett stort samhällsengagemang inom tredje sektorn, bland annat 6 år som informatör för Nordens Institut på Åland, körsångare och spelman. Numera är hon bosatt i Mariehamn men var under 4 år viceordförande i Jomala kommunfullmäktige och ordförande för Jomala socialdemokrater. Hon är utbildad lärare från Göteborgs Universitet och grafisk formgivare,

Maria vill föra de tystas talan. Många på Åland kämpar med ensamhet, utanförskap, ekonomisk utsatthet och långtidssjukdom. Väntetiden på hjälp är idag allt för lång.

Ökad arbetskraftsinvandring behövs på Åland. Det måste bli smidigare för de som vill flytta till Åland, bo och arbeta här.

Och givetvis den fråga som går över alla partigränser, klimatförändringens utmaningar. Genom kloka beslut kan Åland bli en god förebild för andra regioner.

Vi måste. För våra barns framtid.

Henrik Löthman

Henrik är sambo med Linda och har två bonusbarn. Han är utbildad klasslärare och har arbetat sedan 2001 inom det sociala. Nu arbetar han som lärare för NPF elever. Han sitter som medlem i Kultur- och fritidsnämnden och som ersättare i Mariehamns stadsstyrelse. Tidigare har han varit med i Ålands Omsorgsförbunds styrelse och i Mariehamns stadsfullmäktige.

Henrik har varit ordförande för Ytternäs hem och skola och hyresgästföreningen. Nu är han medlem i Ungdomshuset Boosts och Rädda barnens styrelse. Han har också arbetat mycket för DUV.

Prioritetsområden:

-Möjlighet för alla att utveckla sin fulla potential

-Ett inkluderande av barnrättsperspektivet i beslutsfattandet

-En utvidgning och komplettering av vårt sociala trygghetssystem

-Klimatsmart hållbar utveckling för hela Åland

Vill du veta mer om Henrik kan du läsa hans blogg
Han finns också på Facebook, Instagram och Snapchat.