fbpx

Vår ideologi

  1. Socialdemokratin är demokratisk, solidarisk och jämställd.
  2. Vi vill ha ett samhälle utan klasskillnader, fördomar och diskriminering
  3. Vårt Åland är öppet för omvärlden. Vi välkomnar inflyttning och vi vill ta ansvar för människor i världen som har det svårt.
  4. Välfärd är något man bygger, genom ständig förändring och utveckling.
  5. Ålands socialdemokrater vill bygga vidare, med vårt ideologiska arv som ryggrad. Vi håller den röda linjen.

Ålands socialdemokrater står på en stadig ideologisk grund.

Som Ålands äldsta parti har vi varit med och byggt upp det åländska samhället. Vi vill fortsätta arbeta för förändring och utveckling. Vi tror inte på att slå sig till ro. Åland är bra på många sätt, men allt är inte färdigt.

Socialdemokratin har sina rötter i ett motstånd mot klassamhälle, medfödda privilegier och djupa orättvisor. Vi har alltid kämpat för människors lika värde. Arbetare, löntagare, kvinnor, barn, sjuka, arbetslösa och personer med funktionsvariationer har rättigheter. Ingen är en belastning, alla är värdefulla delar av samhällskroppen.

Alla ska kunna vara med och ge, och dem som kan ge mindre ska vi ta hand om. Välfärden vill vi finansiera genom en progressiv beskattning. Det betyder att man betalar i relation till sina inkomster, mindre om man har lite och mer om man har mycket. Vi tycker att det är både rättvist och humant.

Ingen i vårt samhälle ska bli utan vård, skola och omsorg för att man har för lite pengar. Detta är vårt gemensamma ansvar. Därför betalar vi skatt.

Det är också vårt gemensamma ansvar att ta hand om miljö, klimat och framtida generationers livsvillkor. Vi kan inte stjäla framtiden av våra barn och barnbarn.

När socialdemokratin föddes var den fackliga kampen central, för rättvisa löner, trygga arbetsplatser, rimliga arbetstider och arbetsförhållanden. Det kämpar vi för ännu idag, både hemma och ute i världen.

Vi tror inte att ett gott samhälle kan byggas på slavlöner i andra länder. Därför är den internationella solidariteten viktig. Vi tycker att samma goda villkor ska gälla överallt.

Socialdemokratin är en nordisk, europeisk och internationell rörelse, och vi är en del av den. Vi arbetar för en fred som inte bara är avsaknad av våld, utan också rättvisa och möjligheter att förbättra sina livsvillkor och sitt land.